16. listopad 2020

RODINNÁ POLITIKA V PRAXI

V úterý 1. 12. 2020 se pod záštitou Nadace Hanns Seidel Stiftung a ve spolupráci s Centrem pro rodinný život v Olomouci, konalo ONLINE vzdělávání RODINNÁ POLITIKA V PRAXI.

Nabízíme prezentace a záznam přednášejících:

Medailonky přednášejících

František Kroutil (*1978) působí deset let jako starosta malé jihomoravské obce Telnice. Žije zde 1 500 obyvatel a pracuje 11 spolků, vč. parlamentu pro mladé (Orel, Sokol, Telnické sluníčko, T- parlament, Klub aktivních seniorů, Vorvani Tennesseee, Fotři Telnice,…). Uslyšíte, jak František komunikuje s veřejností, s jakými výzvami se setkal a co jako komunální politik očekává od občanů, firem a spolků a mnohem více. Výhodou je, že je „lidový“ a kromě veřejné služby působil jako vedoucí ministrantů, vedl oddíl fotbalistů a iniciuje řady dobrovolnických aktivit. 

Mgr. Bořivoj Sekanina (*1971) působí od září 2013 na pozici referenta pro rodinu. V minulosti byl osm let neuvolněným místostarostou obce Vysočany. Rodinná politika je pro něj srdeční záležitostí, vidí v ní smysl a podle jeho názoru každá podpora rodiny je dobrá. K čemu chce motivovat centra pro rodinu? „Nebojte se aktivně komunikovat se samosprávou o potřebách rodin ve vašem městě, obci, regionu. Jste těmi, kteří sdružují rodiny a můžete jim být ještě více prospěšné. Budu rád, když centra budou dělat reklamu prorodinnému Auditu familyfriendlycommunity.“ 

PhDr. Ing. Marie Oujezdská

Od 2001 pracuje v Národním centru pro rodinu, jehož posláním je přispívat k postavení rodiny jako k prostředí, v němž vznikají a rozvíjejí se hodnoty nezbytné pro prosperitu společnosti. Postoje Národního centra pro rodinu vychází z pohledu katolické církve. Ve své práci se soustřeďuje na rodinnou politiku na státní i komunální úrovni a na společné aktivity center pro rodinu zřizovaných v diecézích. Účastní se tuzemských i zahraničních konferencí k tématu slaďování rodičovského a profesního života, k postavení rodiny a rodinné politiky na regionální úrovni.