21. červen 2019

Rodinná politika na Slovensku

Jaký význam mohou sehrát regiony, města, obce a lokální komunity pro lepší život rodin? Inspiraci, jak vytvářet prorodinné klima, sdíleli účastníci mezinárodní konference, iniciované někdejší europoslankyní Annou Záborskou. K tématu „Samospráva pre rodinu“ promluvil v pondělí 3. června 2019 v Bratislavě předseda Fóra rodinných sdružení v Itálii Roberto Bolzonaro, referent pro rodinou politiku krajského úřadu Jihomoravského kraje České republiky Bořivoj Sekanina, vedoucí manažerka rakouské firmy Familie & Beruf Management Elisabeth Wenzel a politici všech úrovní.

Místní a regionální samospráva disponuje množstvím kompetencí, díky kterým může vytvořit ve městě nebo obci prostředí přátelské rodině. Záměrem organizátorů bylo vyzdvihnout důležitost lokálních aktérů pro tvorbu pro-rodinného klimatu ve společnosti, konkrétně v obci, městě, kraji.

Česká republika má v rámci krajské rodinné politiky dvě vlajkové lodi – Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. První z nich je nositelem licence Auditu Obec přátelská rodině, tzv. Audit familyfriendlycommunity, jehož představení se zde, z úst zástupce Jihomoravského kraje, Bořivoje Sekaniny, setkalo s velkým zájmem a řadou doplňujících otázek.

V současnosti tento nástroj rodinné politiky oficiálně využívá 21 obcí v Jihomoravském kraji. Dalším z krajů, který projevil zájem, je kraj olomoucký.

Anna Záborská zdůraznila, že „samosprávná politika dokáže nejlépe definovat potřeby rodin. Rodina by měla být přítomná v mysli organizací a služeb. Tak se pro rodiny docílí lepších podmínek k životu.“ K přednostní výstavbě rodinných domů, uvedla: „Komunita se vytváří mnohem lépe v rodinném bydlení než v bytovkách, lépe se zabraňuje kriminalitě, vytváření band, apod. Je to jako jablka v bedně, nebo na poličce. Kde lépe uvidíte, když se jedno začne kazit?

Inspirativní podnět tzv. rodinný faktor, nabídl Roberto Bolzonaro, který představil metodu pro výpočet spravedlivých a přiměřených rodinných daní. Faktor zohledňuje rodinu, její složení, životní fázi, v níž se právě nachází a řadu dalších proměnných. Metoda je v Itálii používána na výpočet místních daní, rodinných dávek a díky němu se pak na úhradě, např. za předškolní zařízení, podílí i obec. Bolzonaro představil celou řadu prorodinných opatření i těch, která na úrovních obcí, měst a krajů zvyšují porodnost.