01. prosinec 2000

II. mezinárodní konference: Rodina – zdroj lidského kapitálu Evropy v 21. století

Ve dnech 27. a 28. 11. 2000 se uskutečnila druhá mezinárodní konference o rodinné politice za účasti našich i zahraničních přednášejících.

SBORNÍK:

OBSAH:

ZAHÁJENÍ KONFERENCE
   F. Bartoš   
   T. Holečková 
I. BLOK REFERÁTŮ
H. Ribhegge:
   Rodina a tržní hospodářství: dva světy, dvě „logiky“? 
   Společné zájmy a vzájemné rozpory
M. Tuček,V. Kuchařová:
   Proměny rodiny v období transformace od totality k občanské společnosti jako výzva pro rodinnou politiku  
DISKUSE K I. BLOKU REFERÁTŮ   

II. BLOK REFERÁTŮ 
J. Kovařík:
   Sociálně-ekologický model rozvoje lidského kapitálu 
K. F. Hofinger:
   Regionální rodinná politika
   – Sebereflexe a prostor aktivity
   – Vztah k narodní rodinné politice

DISKUSE K II. BLOKU REFERÁTŮ  
III. BLOK REFERÁTŮ
J. Zeman:
   Specifické rysy koncepce rodinné politiky Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky – směřujeme i v této oblasti do EU?
R.-A. Weissová:
   Struktury a možnosti rodinné politiky na evropské úrovni 
DISKUSE K III. BLOKU REFERÁTŮ 
DISKUSNÍ FÓRUM I
   Aktivní rodinná politika jako pozitivní faktor vstupu ČR do EU 
DISKUSNÍ FÓRUM II
   Subsidiarita v rodinné politice – význam a možnosti práce na různých úrovních  
ZÁVĚRY Z DISKUSNÍCH FÓR
PÓDIOVÁ DISKUSE
   Rodinná politika v pozici „nevlastníhop dítěte“ – jak může obstát a být posíleny v soutěži s ostatními oblastmi politiky? 
SHRNUTÍ HLAVNÍCH MYŠLENEK KONFERENCE 
PŘÍLOHY
   Program konference