29. listopad 2017

Rodina potřebuje nejen podporu, ale především ocenění

Česká biskupská koA.Růžičková Kerestešovánference ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu (NCR) uspořádala v Praze Snídani s novináři. K tématu Slučitelnost rodiny a zaměstnání promluvila herečka Andrea Růžičková Kerestešová, majitelé grafického studia manželé Blanka a Pavel Kulišťákovi a ředitelka (NCR) Marie Oujezdská.

 „Rodičovství musí být trendy“, uvedla Andrea Růžičková, která sdílela radost svého mateřství a manželství. Podotkla, že je maminkou začátečnicí a má radost ze své životní změny, od které ji řada kolegů odrazovala. Vyzdvihla současně význam předmanželské přípravy, v rámci níž byli se snoubencem nuceni odpovědět si na otázky, které by jinak neřešili.

Manželé Kulišťákovi mají čtyři děti a přítomným přiblížili svou cestu od plného pracovního vytížení s využitím hlídání pro první dítě, až po současnou práci doma s občasnými odchody do grafického studia. „Jsem občas ze svého mateřství hotová. Někteří píšou blogy, o tom, jak je vše krásné, skvělé, ale je potřeba říkat pravdu, že život v rodině je občas dost náročný“, sdělila paní Blanka s na odkazem jednu umělkyni, která publikuje z rodinného života jen to krásné. 

Ze strany státu, podle slov Marie Oujezdské, chybí jasná zakázka: k čemu stát vlastně rodinu má. „Rodina si nezaslouží jen podporu, ale především ocenění. Je třeba prezentovat společenský význam mateřství a otcovství a nedělat z něj překážku profesního růstu a podpořit politickou reprezentaci k formulování svých očekávání vůči rodině a měřítek uspokojivého společenského vývoje.“ Rodiče mají mít možnost skutečně harmonizovat rodinu a profesi, aniž by pociťovali, že práce pro rodinu je jejich pouhou soukromou aktivitou nehodnou společenského ocenění. Současná diskuse ke slaďování rodiny a zaměstnání představuje jedinou vizi a sice co nejrychlejší návrat matek do zaměstnání. Podle slov Marie Oujezdské to ale není řešení. Práce pro rodinu je nezastupitelná a nestačí proto jen hovořit o nabídce flexibilních úvazků. Další problém je, že se nehovoří o tom, proč vůbec rodinu mít. Je třeba odpovědět nejen na to jak zvládnout rodičovství a práci, ale hlavně proč to zvládnout. „Rodičovství nabízí velký psychosociální rozvoj osobnosti. Péče o děti tedy nerozvíjí pouze je, ale i rodiče samotné,“ doplnila ředitelka Oujezdská.

Uvedený názor podporuje i výsledky různých studií, podle kterých převažuje zájem o individuální rodičovskou péči minimálně do věku 3 let dítěte s doplňkovou nerodičovskou péčí. Současný český trh práce ale tuto možnost nenabízí. Nedostatek částečných úvazků a pravděpodobně i nízké platové hladiny způsobuje, že zaměstnanost českých žen v porovnání se zahraničím je u matek dětí věku 3 – 5 let nevyšší a druhá nejvyšší u matek 6 – 14 letých ve světě.

Přítomní se shodli na problému současných médií, která nemají zájem prezentovat téma seniorů, slaďování pracovního a rodinného života, nebo těch, kteří doma pečují o nemocné či handicapované. Výstupem setkání byla výzva žít pravdivě svůj život a sdílet jej s ostatními, třeba i na sociálních sítích. Mluvit zde o radostech i starostech svého života, o šťastných, ale i náročných obdobích bez přetvářky, že je na světě vše jen krásné, plné života a bez problémů.

Z řad pozvaných médií pozvání přijali zástupci Radia Proglas, České televize, TV Noe, Naše rodina, Katolický týdeník.

 

 HorálkoviSetkání s novináři Praha 28.11.2017 M.Oujezdská