23. červenec 2021

První Světový den prarodičů a seniorů

První Světový den prarodičů a seniorů má bližší podobu.

Papež František vyhlásil poprvé Světový den prarodičů a seniorů na 25.července 2021. Jako motto zvolil ujištění: „Já jsem s vámi po všecky dny“  (Mt 28, 20), které má být příslibem naděje, kterou si mladí a senioři mohou navzájem projevovat.

Motto je zcela v duchu přání sv. Otce, aby nejstarší a nejmladší generace rozvíjela vzájemné vztahy a aby prarodiče vnímali odpovědnost za předávání víry v rodině.

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FARNTIŠKA KE SVĚTOVÉMU DNI SENIORŮ