26. září 2019

Projekt Z_ANIMA 2019-2020

Projekt Z_ANIMA byl podpořen od 1.7.2019 do 31.12.2020 díky podpoře Jihomoravského kraje.

Nabízel podporu firmám, které v rámci své personální politiky pamatují i na zaměstnance s pečovatelskými závazky. K nim patří nejen ženy či muži na rodičovské dovolené, ale i ti, kteří se starají o svoje příbuzné. 

Jednalo se cca. 1,5 hodinovou konzultaci v sídle organizace. Během konzultace se vycházelo z vlastní zkušeností a záměrů dané organizace. Zabývali jsme se možnými opatřeními a způsoby posilování pozitivní firemní kultury podle osvědčené metodiky vycházející ze zahraničního know-how.

Konzultace byly pro zaměstnavatele zdarma díky podpoře Jihomoravského kraje. Výstupy z konzultace k ničemu nezavazují.

 
Během konzultace byly dotčena např. následujících témat:

  • opatření pomáhající zaměstnancům zvládat překážky v profesi způsobené rodinnými závazky tak, aby došlo k minimálnímu snížení jejich výkonnosti
  • dialog se zaměstnankyněmi v době jejich odchodu a pobytu na mateřské či rodičovské dovolené pomocí manuálu
  • posílení loajality zaměstnanců
  • zaměstnanecké benefity
  • možnosti využití potenciálu seniorů z řad bývalých zaměstnanců

Kontakt pro zájemce o konzultaci oujezdska@rodiny.cz