27. srpen 2018

Papež František rodinám: Jste nadějí církve a světa

Víkendovou návštěvou papeže Františka v Irsku skončilo 9. Světové setkání rodin. Papež se sešel s představiteli státu a církve, ale těžištěm jeho návštěvy bylo setkání s rodinami. Během sobotního Festivalu rodin povzbudil rodiny, aby byly „majákem“, který vyzařuje radost z Boží lásky do světa skrze malá gesta dobroty. V neděli Svatý otec navštívil mariánskou poutní svatyni v Knocku a na závěr své návštěvy sloužil v dublinském Phoenix parku společnou mši svatou během které, při úkonu kajícnosti, pronesl dlouhý výčet proseb o odpuštění, ve kterých se obrátil k Bohu i k lidem. Další Světové setkání rodin se bude konat v roce 2021 v Římě.

Návrat po 38 letech

Irsko, kde se 76% obyvatel hlásí ke katolickému vyznání, navštívila hlava katolické církve naposledy v roce 1979, kdy davy nadšeně vítaly Jana Pavla II. Papež František přiletěl v letadle společně se sedmdesáti novináři, kterým během cesty řekl: „Bude to moje druhé Světové setkání rodin: první bylo ve Filadelfii. Jsem rád s rodinami a jsem rád za tuto cestu. Další důvod, který se dotýká mého srdce, je, že se vracím do Irska po 38 letech. Byl jsem tu v roce 1980, abych tu téměř tři měsíce procvičoval angličtinu. A mám na to pěknou vzpomínku.“

Hlavní témata návštěvy Irska

V centru pozornosti papežovy návštěvy Irska bylo téma rodiny a Svatý otec využil této příležitosti k reflexi nad apoštolskou exhortací „Amoris Laetitia“.

Vzhledem k událostem, které jeho cestě předcházely a ke kterým se vyjádřil ve svém listu adresovaném Božímu lidu, bylo velmi živé a diskutované bolestné téma zneužívání nezletilých představiteli církve, neboť Irsko patří mezi země, kterých se tento problém velmi dotýká. Součástí papežovy návštěvy tedy mj. také bylo neoficiální setkání s osmi oběťmi zneužívání.

Dalším tématem bylo připomenutí myšlenky z poslední apoštolské exhortace „Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte)“, že svatost je určená pro každého. Proto papež uctil během přesunu do katedrály relikvie ctihodného Matta Talbota, nazývaného také „svatým pijanem“, neboť do svého obrácení ve 28 letech se utápěl v alkoholu, ale dokázal svůj život změnit, svými skutky se stal „svatým od vedle“, a nyní je považován za patrona obětí alkoholové závislosti.

Oficiální setkání

Papež František přiletěl do Dublinu v sobotu 25. srpna 2018 v dopoledních hodinách a po oficiálním přijetí na letišti se přesunul tmavomodrou Škodou Rapid do prezidentské rezidence. Po uvítací ceremonii na čestném dvoře se setkal s irským prezidentem Michaelem D. Higginsem a jeho manželkou. V zahradě prezidentské paláce symbolicky zasadil strom a v závěru se ještě setkal se šestičlennou rodinou muslimských uprchlíků a s irskou rodinou, která je u sebe hostí.

Po přejezdu do Dublinského hradu byl papež František přijat premiérem Leo Varadkarem. V promluvě k představitelům veřejného života a členům diplomatického sboru poté vyjádřil papež František svojí lítost nad skandály sexuálního zneužívání, ke kterým v irské církvi v minulosti došlo, a ujistil je o tom, že se chce snažit tento problém v církvi eliminovat.

Setkání s manžely a snoubenci v prokatedrále Panny Marie

Poté následovalo přátelské setkání s manžely,novomanžely a snoubenci v prokatedrále Panny Marie, kde papeže přivítal místní biskup. Nejprve se Svatý otec v tichosti pomodlil v kapli, kde je zapálená svíce za oběti zneužívání, a poté živě odpovídal na dotazy manželů či vyjádřil radost nad tímto setkání.

Ve své promluvě, ke které se vrátíme v dalším článku, připomněl, že je potřeba naslouchat starším, neboť ti mají moudrost, tj. i např. tchýně… Dále zdůraznil, že „Pokud se láska nebude živit láskou, nevydrží dlouho.“ Je proto důležité o lásku pečovat a nebát se riskovat, „protože manželství je také riskem, ale riskem, který za to stojí. Na celý život.“ Na příběhu ze svého života také přítomným manželům ukázal, jak je důležité, když děti vidí, že se jejich rodiče mají rádi.

Setkání s chudými

Další zastávkou byla návštěva v kapucínském centru pro chudé, kde ocenil práci kapucínů, ke kterým se potřební obracejí s důvěrou, neboť oni jim pomáhají, aniž by jim odebírali důstojnost. „Pro ně, je každý z vás Kristem. Děkuji za důvěru, kterou nám dáváte. Vy jste Církví, vy jste Božím lidem,“ uvedl dále papež František ve své promluvě v tomto centru.

Setkání s oběťmi zneužívání

Tiskový mluvčí Svatého stolce Greg Burke oznámil, že „papež František se sešel v sobotu odpoledne přibližně na hodinu a půl s osmi Iry, kteří se stali oběťmi zneužití ze strany různých členů duchovenského stavu,“ a kromě jedné uvedl i jména dotyčných.

„Věřím, že bylo velmi důležité, vyslechnout těchto osm osob, a z tohoto setkání vyšel návrh, který jsem učinil a oni ho přijaly a pomohly mi ho zkonkretizovat. Jednalo se o požádaní o odpuštění konkrétních věcí v rámci úkonu kajícnosti při dnešní mši svaté. Bylo to pro mě bolestné, ale s útěchou, že mohu pomoci objasnit tyto věci,“ uvedl papež František novinářům během cesty zpět do Říma.

Festival rodin

Ve večerních hodinách se papež František sešel s rodinami na stadionu Croke Park v rámci Festivalu rodin. Večer, kterého se zúčastnilo až 80 000 lidí, byl plný tance, hudby a zazněly také písně v podání italského nevidomého tenoristy Andrey Bocelliho.

Festivalu se zúčastnila také česká delegace a o své dojmy se podělila Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu:

„Tříhodinový program začal přesně v 18.30 hodin. Od začátku bylo patrné, že pořadatelé chtěli pomocí projekcí na pozadí pódia i vystoupeními ukázat pestrost a krásu přírody, života lidí a nezapomenout přitom na historii: v grafice promítané na plátně se objevily na úvod motivy z tzv. Book of Kells, což je jeden z nejstarších evangeliářů na světě, nyní uchovaný v Dublinu. A logo na většině tiskových materiálů je inspirováno symbolem Nejsvětější Trojice, který používali první irští křesťané. Pestrost života lidí vyjadřovaly krásou tance, hudbou a zpěvem všechny generace: neobvyklé bylo například společné vystoupení dvou sborů – žen starší generace a dětí.“

O své svědectví se přišlo podělit také pět rodin z různých koutů světa a nadnesly tak různé problémy, se kterými se současné rodiny potýkají:

  • Odpuštění, které předpokládá opuštění a darování a které je první ze tří důležitých slov „promiň, děkuji, prosím“.
  • Využívání sociálních sítí k budování vztahů v rodině, např. k překonávání vzdáleností.
  • Vzájemná láska a víra, které pomáhají překonat následky války a ztráty domova.
  • Solidarita pomáhající obnovit život a obrodit naději.
  • Začínat v manželství stále znovu.

Papež František ve své promluvě vysvětlil, že život v rodině je zdrojem svatosti. Svatost není jen pro pár vyvolených, ale je v tichosti přítomná v srdci všech rodin, které nabízejí lásku, odpuštění a milosrdenství, když vidí, že je to potřeba.

Papež pak udělil rodinám pár praktických rad, neboť stačí i malá a jednoduchá gesta, odpuštění obnovované každý den, pro děti je velmi důležité vidět, že si rodiče odpouští. Nezapomněl také zdůraznit význam prarodičů, neboť společnost, která neocení prarodiče, je společností bez budoucnosti.“

Na závěr vše rodinám vzkázal: Vy, rodiny, jste nadějí církve a světa!…S vaším svědectvím evangelia můžete pomoci Bohu k realizaci jeho snu.

Setkání s rodinami proběhlo ve velmi radostném a přátelském duchu a Marie Oujezdská k tomu dále dodala: „Radost ze setkání neskončila ani po programu. Bylo hezké vnímat hřejivou atmosféru, která se pomalu vnášela do nočního Dublinu a postupně splývala s těmi, kteří o velké události zdánlivě neměli ani potuchy.“

(K promluvě k rodinám se vrátíme v dalším článku.)

Návštěva mariánské svatyně v Knocku

V neděli 26. srpna 2018 dopoledne navštívil papež nejnavštěvovanější mariánské poutní místo Irska v obci Knock na severu země. V kapli Zjevení se tiše modlil a poté věnoval na památku své návštěvy Madoně, které svěřil všechny oběti sexuálního zneužívání, zlatý růženec.

Před svatyní na něho čekalo asi 45 000 věřících, kteří si vyslechli papežovu promluvu před modlitbou Anděl Páně. Na závěr své promluvy pozdravil papež také obyvatele Severního Irska a ujistil je o své náklonnosti a blízkosti v modlitbě.

Závěrečná mše svatá ve Phoenix Parku

Světové setkání rodin vyvrcholilo závěrečnou mší svatou v dublinském Phoenix Parku, do kterého při deštivém a chladném počasí dle odhadů dorazilo asi 300 000 lidí, což je méně, než se očekávalo.

Na začátku mše svaté požádal papež ve své rodné španělštině během úkonu kajícnosti o odpuštění a následoval dlouhý výčet proseb.

(K promluvě mše svaté se vrátíme v dalším článku.)

Na závěr mše svaté kardinál Kevin Farrell oznámil místo konání příštího Světového setkání rodin: „Svatý otče, s velkou radostí nyní oznámím celém světu vaše rozhodnutí, že se příští Světové setkání rodin bude konat v Římě roku 2021, tedy na páté výročí vydání Amoris Laetitia.“

Agentura ČTK uvedla, že zatímco papež sloužil mši svatou v dublinském parku, vyšlo do ulic metropole Dublinu několik tisíc lidí s transparenty „Pravda, spravedlnost, láska“ či „Papež chrání pedofilní kněží“. Další protesty se konaly ve městě Tuam, aby připomněly téměř 800 dětí, které před více než půlstoletím zemřely v tamním katolickém sirotčinci i kvůli zanedbané péči a podvýživě.

Setkání s biskupy

Před odletem do Říma se papež František ještě za zavřenými dveřmi v dominikánském konventu Panny Marie Růžencové a sv. Kateřiny Sienské setkal s 56 irskými biskupy. Během zpátečního letu pak odpovídal na dotazy novinářů.

Poděkování Madoně

Dnes ráno se papež František odebral, jako obvykle, do baziliky Santa Maria Maggiore, kde se zastavil k tiché modlitbě u mariánského obrázku Madony Salus Populi Romani. Před návratem do Vatikánu se zastavil ještě ke krátké návštěvě kostela Sv. Augustina, jehož památku si bude církev připomínat zítra, a v kapli sv. Moniky, matky učitele církve, se sebral k modlitbě.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Roma reports, Vatican news, ČTK)

Autor článku: Radka Blajdová

Zdroj: www.cirkev.cz