03. únor 2009

Ohlédnutí za VI. světovým setkáním rodin v Mexiku

18. ledna 2009 skončilo VI. světové setkání rodin v Mexiku. Mottem Setkání byla rodina jako učitelka lidských a křesťanských hodnot.

O rodině se hovořilo z nejrůznějších úhlů pohledu s cílem popsat úkol rodiny jako důležité součásti evangelizačního působení církve. Převažující část účastníků byla z Mexika a zemí Latinské Ameriky. Na Evropany mohl zapůsobit živý zájem  pořadatelů, zvlášť z řad studentů středních škol nebo seminaristů, a místních účastníků o vlastní přispění k hladkému průběhu a přátelskému ovzduší nebo projevy zbožnosti, které svědčili o víře v Boží přítomnost v rodině, např. v osobě dítěte.

„Dne 16. ledna ve večerních hodinách mexického času skončil teologicko-pastorální kongres, který předcházel VI. světovému setkání rodin. Tématem byla rodina, jako učitelka lidských a křesťanských hodnot.

Kongres se konal v paláci Expo za účasti cca 8000 účastníků převážně ze zemí Latinské Ameriky. Evropané byli zastoupeni spíše symbolicky. Českou republiku zastupovala tříčlenná delegace.

Přednášející reflektovali zvolené téma z různých úrovní pohledu, které odpovídaly jejich osobnímu zaměření. Společným cílem bylo ukázat rodinu jako důležitý subjekt společnosti i církve (kardinál Antonelli), jako jedinečné prostředí proměny osobních obdarování v přínos pro společnost (profesor Donati) i jako centrum evangelizace, která se děje ve výchově dětí, prací pro farnost a péčí o potřeby společnosti. Důležitost rodiny, jako tvůrce řádu ve společnosti, jehož projevem je spravedlnost a pokoj (kardinál Bertone), se opírá o tajemství Boha, který v rodině ukazuje moc své přítomnosti (R. Cantalamessa).

Součástí kongresu byl i veletrh komunit a hnutí EXPO Familia 2009 s nabídkami evangelizačních aktivit souvisejících s životem rodiny a atrakcemi pro děti.

Pro výpověď kongresu byl důležitý i pestrý doprovodný hudební program v přilehlých prostorách, zabezpečovaný mladými Mexičany. Spoluutvářel hřejivou atmosféru setkání lidí, jejichž cílem bylo, navzdory chladnému ovzduší způsobenému velmi nízkými teplotami, spoluutvářet vzájemné vztahy, které jsou přijímány jako dar Boží.“