13. duben 2021

Nejvíc na pandemii doplácejí ženy

Takové konstatování ženy svým způsobem potěší. Konečně si někdo všímá, že ženám něco chybí. Malé děti a školáci se dělí o pozornost svých rodičů s jejich zaměstnáním a říkáme-li „rodiče“, máme na mysli především matky.

Pokud byla před vypuknutím pandemie domácí zátěž žen v rodině oproti mužům až dvojnásobná, nelze teď očekávat, že by se poměr, ve většině případů, nějak výrazně změnil. To vše se promítá do nárůstu stresu.

Studie Národního ústavu duševního zdraví zjistila, že tři z deseti žen uvedly výrazné zhoršení stresu, u mužů byl rozdíl nevýrazný, zároveň ženy zaznamenaly významnější zhoršení v pocitech osamělosti. Asi proto, že ke své spokojenosti víc potřebují vztahy. A to nepočítám situaci žen ve službách, které jsou ztrátou zaměstnání postiženy nejvíce.

Co se vlastně děje?

V uvedené studii, a obecně v médiích, postrádám pojmenování vlastní příčiny neutěšené situace.

Co je v současné pandemické situaci jinak?

Narostl objem neplacené práce v rodině, způsobený tím, že rodina, často žena, přebírá práci školy. A to nejen ve vyučování, ale i v zabezpečení stravování a kvalitní náplně volného času dětí, zatímco učitelé, družinářky a kuchařky jsou za svou práci placeni, vykonávají tuto práci rodiče, většinou matky, jako práci neplacenou (!) …ovšem vedle výkonu vlastního zaměstnání formou homeoffice. Pokud čerpají ošetřovné, dostávají se do ekonomicky nevýhodné situace a ještě podstupují větší či menší riziko budoucí ztráty zaměstnání.

Řečeno jazykem trhu práce: současný problém spočívá v tom, že rodičům, zejména matkám, byl navýšen úvazek nad rámec jejich možností, a ještě jim práci nikdo nezaplatí. Tato diskriminace práce neplacené vůči práci placené není nic nového, ale v současnosti je víc vidět.

Proto by bylo užitečné se o neplacenou práci začít víc zajímat. Přemýšlet, a hlavně zavádět opatření, která by zamezila diskriminaci těch, kteří, lépe řečeno, které, ji vykonávají. Ale myslím, že by ani to nestačilo. Neplacená práce totiž v sobě skrývá jednu velkou hodnotu: za peníze pracujeme proto, že potřebujeme peníze a potom snad i proto, že nás práce baví nebo že nám dokonce dává smysl. Ale u neplacené práce je to jenom proto, že nás buď baví nebo, že pomáhá druhým. Snad nepřeženu, když řeknu, že důvodem neplacené práce je vztah.

A na vztazích přece tolik záleží…. Autor: Marie Oujezdská

Zdroj: https://oujezdska.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=768775