19. listopad 2018

Neboj se, já budu s tebou, zaznělo na semináři Manželům nablízku

Národní centrum pro rodinu s podporou nadace Renovabis pořádalo seminář Manželům nablízku I. Uskutečnil se v sobotu 17. listopadu 2018 v Brně u sv. Jakuba. Mezi téměř stovkou účastníků byl Mons. Josef Nuzík, čtyřicet manželských párů, desítka jednotlivců, čtyři kněží a jáhni.

Iniciativa Manželům nablízku určená do farností představuje myšlenku naslouchání druhým a sdílení jako cestu primární prevence v oblasti manželských, potažmo mezilidských vztahů. Pozváni jsou všichni, kdo mají upřímný zájem o druhé a chtějí být nablízku. Úvodní slovo pronesl Mons. Josef Nuzík, předseda Rady ČBK pro rodinu, o „Překážkách trvalého vztahu se zřetelem ke komunikaci mezi manželi“ promluvil vedoucí Centra pro rodinu a sociální péči z.s., Ostrava Jan Zajíček, „Rozdíly mezi muži a ženami“ – příležitost i úskalí uvedla psycholožka Andrea Múdra, k tématu „Co od nás děti potřebují“ zaznělo z úst Ivany Zajíčkové taktéž z CPR Ostrava a závěrečná promluva patřila P. Františku Líznovi, který hovořil o odpuštění mezi manželi a nasměrování na Krista.

Děkujeme všem přednášejícím, děkujeme týmu u sv. Jakuba za spolupráci při přípravě semináře a účastníkům za pozitivní zpětnou vazbu. Věříme, že seminář pomůže nastartovat naslouchání a blízkost pro ostatní manžele.

Záznam semináře Manželům nablízku I.

V sobotu 30.11.2019 proběhl druhý, závěrečný seminář Manželům nablízku II. Záznam postupně zveřejňujeme zde.