19. listopad 2018

Neboj se, já budu s tebou, zaznělo na semináři Manželům nablízku

Národní centrum pro rodinu s podporou nadace Renovabis pořádalo seminář Manželům nablízku. Uskutečnil se v sobotu 17. listopadu 2018 v Brně u sv. Jakuba. Mezi účastníky bylo čtyřicet manželských párů, desítka jednotlivců, jáhnů a čtyři kněží s biskupem.

Cílem setkání bylo vyslechnout si inspiraci o naslouchání jiným manželům v problémech, příspěvky s podněty, které mají na manželský vztah silný vliv, často negativní. Úvodní slovo pronesl Mons. Josef Nuzík, předseda Rady ČBK pro rodinu, o “Překážkách trvalého vztahu se zřetelem ke komunikaci mezi manželi” promluvil vedoucí Centra pro rodinu a sociální péči z.s., Ostrava Jan Zajíček, “Rozdíly mezi muži a ženami” – příležitost i úskalí uvedla psycholožka Andrea Múdra, k tématu “Co od nás děti potřebují” zaznělo z úst Ivany Zajíčkové taktéž z CPR Ostrava a závěrečná promluva patřila P. Františku Líznovi, který hovořil o odpuštění mezi manželi a nasměrování na Krista.

Odkaz na přednášky z celého semináře umístíme v dohledné době k tomuto článku. Děkujeme všem přednášejícím, děkujeme týmu u sv. Jakuba za spolupráci při přípravě semináře a děkujeme za pozitivní zpětné vazby od účastníků. Věříme, že seminář pomůže nastartovat naslouchání a blízkost pro ostatní manžele.