29. červenec 2021

Ne jesle, ale dětské skupiny

Dne 28. 07. 2021 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR odsouhlasila vládní návrh zákona o dětských skupinách, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Pro hlasovalo 110 poslanců, nikdo nebyl proti.

Vítáme toto rozhodnutí, kterému předcházely měsíce jednání i snahy některých politiků z dětské skupiny přejmenovat na jesle (jen změna tohoto názvu by samotné dětské skupiny stála nemalé prostředky) i zastropovat věk dítěte, které smí dětskou skupinu navštěvovat.

Nyní pokud Senát Návrh zákona schválí a podepíše prezident mohou v dětské skupině být děti až do zahájení školní docházky. Zřizovatelé dětských skupin i spousta starostů měst a obcí původní návrh zákona považovalo za likvidační.

NCR se zúčastnilo mezirezortního připomínkového řízení a mimo jiné nepodporovalo věk pro umisťovaní dětí od 6 měsíců. Vzhledem k faktu, že v ČR chybí zkrácené pracovní úvazky, domníváme se, že rodiče plně nemohou realizovat svá přání, pečovat o své děti v domácnosti a přitom neztratit své pracovní místo.

 ..Jsem přesvědčen o tom, že dětské skupiny žádné nové zákony nepotřebují a jediné, co potřebují a co potřebovaly, je, abychom našli především národní finanční prostředky, kterými nahradíme ty evropské, aby dětské skupiny mohly fungovat v té stávající podobě, protože fungují a našly si své místo pod sluncem.“ Poslanec Jan Bauer, z jednání PS 28.7.2021