05. únor 2013

M_Anima – flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství

Vítejte v projektu M_ANIMA – flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství podle zahraničních zkušeností

pov public OPLZZ

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Motto: rodina a profese – dvě strany téže mince. Nehledáme rozpor, ale harmonii

 • Máte doma malé děti a přemýšlíte o sobě?
 • Tlačí Vaše okolí na Váš návrat do zaměstnání, ale Vy se ještě chcete věnovat plně dětem?
 • Nejste si jistá, zda se chcete vrátit do svého původního oboru?
 • Nebo hledáte možnost, jak si doplnit vzdělání, abyste byla pro svého budoucího zaměstnavatele atraktivní?
 • Přemýšlíte, jestli Vám období strávené doma s dětmi více dalo či vzalo?
 • Chcete o tom mluvit s ostatními maminkami?

Pak je právě Vám určena nabídka projektu M_ANIMA:

 Národní centrum pro rodinu nabízí projekt M_ANIMA – flexibilní vzdělávání inspirované zahraniční zkušeností, určený těm ženám, které z důvodů časové nebo místní nedostupnosti nemohou využít běžné nabídky vzdělávacích kurzů. Projekt M_ANIMA vytváří příležitost pracovat na osobnostním růstu i během intenzivní rodičovské fáze a je určen matkám malých dětí a ženám před návratem z rodičovské dovolené na trh práce, které bydlí převážně v menších lokalitách s omezenější nabídkou, a proto jsou podstatně více ohroženy sociálním vyloučením a vyšší mírou nezaměstnanosti.

Projekt M_ANIMA se zabývá především těmito okruhy:

 • posilováním zdravého sebevědomí
 • požadavky trhu práce včetně nabídek dalšího vzdělávání v dané oblasti
 • základními komunikačními dovednostmi s ohledem na specifika rodiny a zaměstnání
 • základy psychohygieny

Projekt M_ANIMA nabízí:

 • besedy určené skupinám maminek, které se společně schází v klubu, rodinném centru nebo v jakékoliv jiné rodičovské skupině, za účasti dětí nebo bez nich. Beseda s názvem „Jakým přínosem může být rodičovství pro můj život i pro mou profesi“, která má v centru pozornosti právě pečující rodiče a otázky spojené s harmonizací rodinného a profesního života, je vhodná jak pro maminky a rodiče, kteří mají ještě úplně malé děti a na návrat na trh práce se zatím nechystají, tak pro ty, kteří vzhledem k věku dětí řeší praktické otázky spojené se svou zaměstnaností. Zaměřuje se na identifikaci vlastního potenciálu, potřeby rodiny a možnosti, jak je harmonizovat s profesní angažovaností maminky;
 • vzdělávací kurz pro tzv. moderátorky. Těmi se stávají jednotlivé aktivní maminky, které se scházejí v nějaké formě rodičovské skupiny (mateřské či rodinné centrum, klub, farnost, volnočasové středisko – tzv. místo stálého setkávání žen) a v průběhu kurzu se naučí pracovat s metodikou vzdělávání, kterou potom mohou využívat právě ve svojí skupině. Výhodou této formy práce je, že rodičovská skupina nepotřebuje žádného dalšího lektora či profesionála, vzdělávání je tedy finančně nezatíží. Metodika obsahuje dvacet jednotek, které se zaměřují na osobnostní růst během rodičovské fáze, identifikaci dovedností uplatnitelných na trhu práce, posílení sebevědomí, plánování, komunikace s ohledem na prostředí trhu práce, a konkrétní dovednosti spojené s hledáním profesního uplatnění. Metodika je velmi ucelená, obsahuje metodické a pracovní listy, takže moderátorce stačí spolu se skupinou jednotlivá témata procházet a prostřednictvím skupinové práce a diskuse hledat vlastní řešení, zvažovat vlastní možnosti a využívat přitom podporu skupiny. S metodikou pracuje moderátorka už zcela samostatně, podle frekvence a náročnosti, která vyhovuje právě jí a její skupině.

Cílem vzdělávání je zvýšit motivovanost k péči o vlastní růst s ohledem na konkrétní životní situaci systematickým nácvikem potřebných dovedností a nabídkou informací o stávajících nárocích a možnostech trhu práce.

Program vychází z dlouholetých zkušeností Národního centra pro rodinu s realizací vzdělávacího programu pro ženy i ze zkušeností zahraničního partnera Frau und Beruf GmbH, který nabízí programy pro ženy v oblastech rodina-zaměstnání-trh práce včetně pomoci při řešeních individuálních životních strategií (casemanagement).

V případě zájmu o besedu či školení můžete kontaktovat také naše partnery: