23. září 2014

Konference projektu Z_Anima Respekt k práci, respekt k člověku

Projekt Z_ANIMA se soustřeďuje na komunikaci se zaměstnavateli o opatřeních ulehčujících slučitelnost rodiny a zaměstnání. Závěrečná konference, která se uskutečnila 20. 10. 2014 v Brně v hotelu Avanti, chtěla oslovit nejen zaměstnavatele, ale byla určena také specifickým skupinám na trhu práce – rodičům malých dětí a ženám 50+, s cílem podpořit vzájemný dialog.

Výběr referátů byl ovlivněn skutečností, že mnozí zaměstnavatelé využívají opatření slučitelnosti pouze jako vnitřní motivační nástroj, ale nechtějí se jimi veřejně prezentovat. Vycházíme z přesvědčení, že naplňování konceptu harmonizace rodiny a zaměstnání je nedílnou součástí společenské odpovědnosti firem a má zásadní vliv na situaci na trhu práce. Z toho vyplývá také zaměření konference.

Prezentace přednášejících:

ppt Dana Bernardová: Efektivita zavádění opatření ulehčujících slučitelnost rodiny a zaměstnání z pohledu personalistiky»
ppt Anna Putnová: Zahraniční trendy slučitelnosti rodiny a zaměstnání – příklady dobé praxe»
ppt Martin Fink: Prezentace výsledků průzkumu společenské odpovědnosti firem v Olomouckém kraji»
ppt Alena Doležalová: Příklady dobré praxe – Tescan»
ppt Silvie Klohnová: Příklady dobré praxe – LAPP KABEL»

 

Foto: Lucia Petrůjová

V 1 V 2 V 3
S 1 S 2
S 3 S 4