12. duben 2019

Komentář ke směrnici Evropského parlamentu W-L-B

Evropský parlament přijal letos v dubnu směrnici o Rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Podporuje otce v péči o děti a flexibilní formy práce. Směrnice je vhodná pro trh práce, méně už pro fungování rodin. Hovoří o příjmu pečující osoby, ale pomíjí spolupráci obou rodičů, matky a otce, založenou na stabilním vztahu.

Co je cílem směrnice:

  • podpořit účast otců v péči o nejmenší děti (10 dnů otcovské dovolené a 2 nepřenositelné měsíce rodičovské dovolené)
  • flexibilní formy práce
  • 5 dnů pečovatelské dovolené na domácí péči o potřebné členy rodiny

Směrnice stanoví minimální požadavky, které si členské státy přizpůsobí. Vedle konkrétních opatření vytváří určité společenské klima. To ovlivňuje život všech rodin a dále rozhodnutí mladých lidí pro rodinný život.

Směrnice dává jasný signál: příjem jednotlivce, který je rodičem, by neměl klesnout víc než v době nemoci; rodič nemá nést nároky na péči o dítě sám a rodičovství nesmí stát v cestě kariérnímu růstu. V žádném adekvátním dokumentu se však nelze dočíst, jak potřebná je pro dítě spolupráce obou rodičů – matky i otce, založená na stabilním vztahu. Přitom oba nesou odpovědnost za tento vztah. V tomto smyslu je jen na nich, jak si rodinný život uspořádají, bez ohledu na povinné měsíce péče o dítě jednoho či druhého.

Pro trh práce je směrnice vhodná, pro fungování rodin už méně. Doporučení na zachování určité úrovně příjmu je jistě opodstatněné, pokud nebude motivovat rodiče k předčasnému ukončení rodičovské dovolené.

Přechod do zaměstnání z rodičovské dovolené je v České republice problematický. ČR má jen cca ¼ zkrácených úvazků než je průměr EU. Zkracování rodičovské dovolené, bez možnosti využít kratší pracovní úvazky, vede k oslabení rodinného života, protože v rodině jsou potřeba nejen peníze, ale i čas pro sebe navzájem.