06. prosinec 2017

Katecheze a promluvy papeže Františka

Promluvy

Katecheze ke Svatému roku milosrdenství

Katecheze k Synodě o rodině v roce 2015