23. červenec 2019

Inspirace z rodinné politiky v Rakousku

Díly projektu financovanému z dotačního fondu Interreg navštívili zástupci Národního centra pro rodinu dvě obce v Rakousku.

Obec Wildendürnbach byla velmi inspirativní, díky nadšení které má starosta a paní knihovnice Maria Reznicek. Velmi se snaží, aby obec byla přátelská rodinám ve všech fázích života. Základ je bohatý spolkový život založený na tradičním setkávání občanů, i na dobrovolnické práci seniorů.

V obci Poysdorf, která má charakter pověřené obce a spravuje dalších 9 obecních částí, je velmi aktivní starosta pan Thomas Griessl. Komunikuje s občany a vytváří pozitivní klima pro život v obci. V obci funguje rovněž řada spolků, a je zřízená funkce tajemnice pro implementaci rodinné politiky paní Sabine Lenk. Setkání sloužili také jako podklady ke srovnávací studii, která byla představena na slavnostním ukončení projektu 4. 10. 2019.