21. duben 2021

Harmonizace profesního a soukromého života v době demografických změn

2. června 2021 se uskuteční od 13.00 – 15.00 hodin webinář s názvem “Harmonizace profesního a soukromého života v době demografických změn” s poslanci Evropského parlamentu a zástupci občanské společnosti.

Cílem této akce je zvýšit povědomí o úloze rodiny v kontextu nároků politiky zaměstnanosti, potřeb mezigenerační solidarity a demografických změn v souvislosti s nadcházející konferencí o budoucnosti Evropy.  

Na realizaci webináře se za Českou republiku podílí MEP Michela Šojdrová (EPP) a Alexandr Vondra (ECR) a Národní centrum pro rodinu jako člen a reprezentant Rodinného svazu ČR.

Program bude tlumočen do češtiny. Přihlašovací formulář bude k dispozici v následujících dnech.