27. listopad 2020

Eutanazie a Hospic?

Národní centrum pro rodinu společně s Rodinným svazem ČR se připojuje k Stanovisku Národní rady pro zdravotně postižené, v kterém jednoznačně odmítá návrh zákon o eutanazii (Sněmovní tisk 924).

Na tomto návrhu zákona, který se opakovaně snaží legalizovat eutanazii v ČR, je dle našeho názoru nejvíc zarážející skutečnost, že zákon současně upravuje paliativní péči, tedy pravý protipól eutanazie. Nesouhlasíme s jakoukoliv formou eutanázie.

Jako zvlášť necitlivé považujeme projednávání zákona v čase současné kovidové pandemie, kdy jsou nejvíce ohroženými právě senioři jichž  se především zákon o eutanazii má týkat.

Nabízíme následující stanoviska odborníků: