24. červenec 2019

Dobrovolnictví jako nástroj rodinné politiky v ČR a v Evropě

Národní centrum pro rodinu si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Dobrovolnictví jako nástroj rodinné politiky v ČR a Evropě. Záštitu přijali poslankyně a poslanci Parlamentu České republiky Miroslava Němcová, Pavla Golasowská, Jana Krutáková a Jan Bauer.

V současné době není dostatek příležitostí pro spolupráci generací, a tím ani pro vzájemné poznávání a vytváření atmosféry důvěry, zejména mezi mladými lidmi a seniory.  Dobrovolnictví není v dostatečné míře uznáváno jako rodinně-politické, generace spojující téma. Chybí i institucionální ukotvení na úrovni obcí, krajů a státu…  

Termín a místo konání: ​7.10.2019 v čase 10:00 – 15:00 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Program semináře bude zveřejněn koncem srpna.