04. září 2013

Co znamenají rovné příležitosti v praxi

Zeptali jsme se téměř 2000 žen na rodičovské dovolené, co by si přály. Nejčastější odpověď: zkrácený úvazek. Na této odpovědi není jistě nic nového ani překvapujícího. Neobvyklé možná je, že jsme se díky projektu M_ANIMA, který je podpořen ESF, mohli odpověďmi žen zabývat více.

logo m anima

 Zjistili jsme, že si od práce na zkrácený úvazek neslibují jen čas pro dítě a možnost věnovat se zaměstnání, ale především určitou jistotu, že „nebudou jen doma“. Zkrácené úvazky mají zajistit, aby se mateřství nestalo překážkou jejich vlastního růstu a následného znevýhodnění při návratu do zaměstnání.

Na mezinárodním semináři, který se konal v rámci projektu, vystoupila Radomíra Gilarová, která poskytuje psychologické a personální poradenství, s odpověďmi na 2 anketní otázky zaslané 30 manažerům a manažerkám lidských zdrojů: „Co považují zaměstnavatelé za přínosy a nedostatky žen, které se vracejí z rodičovské dovolené“. Jaký byl výsledek?Výčet kvalit i nedostatků ukazoval, že některé ženy mateřství vybavilo určitými kvalitami oceňovanými na trhu práce – např. pracovní nasazení, loajalita, organizační um, spolehlivost, odpovědnost – zatímco jiné ženy tyto kvality naopak ztratily – jsou méně motivované.

Z naší práce se ženami během trvání projektu vyplynulo, že právě vzdělávání na rodičovské dovolené, které učí pracovat s přínosy péče, umožní, aby se intenzivní rodičovská fáze stala výhodou nejen pro dítě, ale i pro rodiče a jejich zaměstnavatele.