02. leden 2019

Cesta za společenskou odpovědností – Z-Anima 2018

Podpora prorodinného klimatu u zaměstnavatelů

Projekt Z _ANIMA pokračoval v roce 2018 v osmi firmách díky poskytnuté dotaci z Jihomoravského kraje. Projekt je určen zaměstnavatelům na podporu jejich strategie společenské odpovědnosti. Cílem projektu je zlepšit podmínky zaměstnaných pro harmonizaci rodiny a zaměstnání a obohatit firemní kulturu.

Jak je projekt realizován

Během konzultací se pozornost soustřeďuje na rozvoj takové personální politiky, která umožňuje nejen žádoucí ekonomickou prosperitu zaměstnavatele, ale také respektuje rodinné – pečovatelské závazky zaměstnanců. Snahou je pohlížet na tyto závazky ne jen jako na překážku pro žádoucí profesní angažovanost, ale především jako na příležitost pro osobní rozvoj, který bude využitelný i v profesním životě.

Co přinesl projekt v roce v 2018?

Z komunikace s firmami vyplynulo, že zatím není ve všech firmách běžná snaha ze strany zaměstnavatelů o personální politiku umožňující naplňování pečovatelských závazků. Ukazuje se, že samozřejmost zaváděných takových opatření stoupá nepřímo úměrně s věkem vedení organizace. Rovněž se potvrdilo, že je pro zavádění opatření slučitelnosti problematické ustanovení zákoníku práce, podle něhož nemůže být uzavřena dohoda o provedení práce s pracovníkem na rodičovské dovolené na předmět činnosti shodný s pracovní smlouvou.

Za úvahu rovněž stojí zjištění, že se podniky minimálně účastní soutěží na podporu společenské odpovědnosti. Takových soutěží je dostatek a jsou náležitě medializovány a podporovány ze strany státu.

Stáhněte si dvě publikace projektu Z_ANIMA – jsou věnovány problematice slučitelnosti rodiny a zaměstnání z pohledu zaměstnavatele a zejména s ohledem na společensky odpovědné podnikání. Pokusili jsme se v nich shrnout nejčastější úskalí, kterým čelí firmy na své cestě ke společenské odpovědnosti, a také příklady dobré praxe, jak jsme je během realizace projektu poznali – a často došli k přesvědčení, že různá opatření podporující slučitelnost nejsou zdaleka otázkou financí, jako spíš kvality řízení, dobré komunikace a vzájemného respektu.

Publikace: