07. říjen 2020

Aby se rodinám v naší obci, městě a kraji dobře žilo aneb kurz Rodinná politika v praxi

Téměř dvě desítky politiků, referentů, úředníků z odborů rodinné politiky a dalších zájemců o toto téma se v úterý 6. října 2020 zúčastnilo online kurzu v rámci Celoživotního vzdělávání s názvem Rodinná politika v praxi.

Kurz poskytl přehled o současném stavu rodin v České republice a možnostech ocenění jejich výchovně-vzdělávací práce na úrovni státní a komunální rodinné politiky.

Nabídl důležité informace pro tvorbu koncepcí rodinné politiky v krajích a městech. Představil prakticky náplň práce referentů rodinné politiky.

Socioložka Hana Šlechtová zahájila tématem rodina a její složení, potřeby a očekávání od správy na komunální úrovni.

Ředitelka Národního centra pro rodinu a místopředsedkyně Rodinného svazu ČR Marie Oujezdská představila trendy v rodinné politice na státní a komunální úrovni a Bořivoj Sekanina účastníky seznámil s prorodinnými aktivitami Jihomoravského kraje: novou koncepci rodinné politiky pro všechny generace a speciální aktivity Kraje v čele s auditem Obec přátelská rodině Audit familyfriendlycommunity.

Kladné reakce účastníků i atraktivnost tématu povzbudilo organizátory, kteří zvažují další i navazující školení rodinné politiky v prostorách CMTF UP Olomouc.