05. listopad 2021

8. video ,,Vzdělávání dětí: poslání, výzva, radost“

„Otcovství a mateřství jsou nezastupitelné role. Mateřství ukazuje, jak přinést lásku a ochranu lidské křehkosti. Otcovství odhaluje dětem neprozkoumané horizonty a tvoří základ mravního života, který jim umožňuje odvážně budovat vlastní životní projekt. Ale je toho víc. Každá matka dětem připomíná, že zdrojem jejich bytí je Otec s velkým „O“, který po nich touží. V tomto vědomí se rodí víra. Úkolem rodičů je vytvářet prostředí, ve kterém mohou nové generace říci Kristu ano a dovolit Mu, aby se v jejich životech projevil a vedl je za ruku.“

Víra je Boží dar. […] je třeba prosit Boha, aby působil v našich srdcích, tam, kam my nepronikneme.. […] nejsme majitelé daru, ale jeho pečliví správci. Všechno naše tvůrčí úsilí je příspěvek, kterým spolupracujeme s Boží iniciativou.“ AL 287

„…duchovní zkušenost se nevnucuje, nýbrž se jim (dětem) svobodně nabízí. Podstatné je, aby konkrétně viděly, že pro jejich rodiče je skutečně důležitá modlitba. Proto chvíle modlitby v rodině a úkony lidové zbožnosti mohou mít větší evangelizační sílu než všechny katecheze a proslovy.“ AL 288

PRŮVODCE K 8. VIDEU
https://www.rodiny.cz/wp-content/uploads/2021/11/8.-video-Pruvodce.pdf