12. říjen 2021

7. video ,,Povolání k misii“

„Jakým pastoračním výzvám čelí církev v doprovodu rodin? Díky svátosti manželství jsou rodiny hlavním předmětem rodinné služby. Každá rodina může být prvním svědkem radosti evangelia!“

„…křesťanské rodiny jsou skrze milost svátosti manželství hlavními subjekty rodinné pastorace zejména tím, že vydávají „radostné svědectví jako domácí církve“. „Je tedy důležité, aby lidé zakoušeli evangelium o rodině jako radost, která »naplňuje srdce i celý život«, protože v Kristu jsme byli »vysvobozeni z hříchu, ze smutku, z vnitřní prázdnoty a z osamění« (Evangelii gaudium, 1). AL 200

„Aby rodiny mohly být stále víc aktivními subjekty pastorace rodin, je třeba, aby „evangelizační a katechetické úsilí bylo zaměřeno dovnitř do rodiny,“,…  AL 200

PRŮVODCE K 7. VIDEU

https://www.rodiny.cz/wp-content/uploads/2021/10/7.-video-Pruvodce-k-7.-videu.pdf