03. srpen 2021

5. video ,,Věčnost a krása lásky“

Manželství je vzácné znamení. Je to obraz Boží lásky k nám. To neznamená, že by láska manželů k sobě navzájem musela být dokonalá… Žádná láska není dokonalá. Ale manželská láska je dynamický proces, který postupuje a zlepšuje se v průběhu života. Proto manželství vyžaduje věrnost. Manželství trvá navěky “.

Nebojte se selhání! Strach je největší překážkou přijetí Krista a jeho plánu pro naše životy! Strach je překážka. Dejte si pozor na strach!

„Neexistují dokonalé rodiny… Mnohem zdravější je přijmout realisticky omezení, výzvy a nedokonalosti

a popřát sluchu volání ke společnému růstu, ke zrání v lásce a k pěstování pevného spojení, ať se děje cokoli.“ AL 135

Je třeba „přijmout manželství jako výzvu, která vyžaduje zápas, obrodu, znovunalezení a stále nové začínání. (…) Aby taková láska mohla projít všemi zkouškami a zachovala věrnost navzdory všemu, je zapotřebí dar milosti, který ji posiluje a povznáší.“ Amoris laetitia (AL) 124

Průvodce k 5. videu

https://www.rodiny.cz/wp-content/uploads/2021/08/5.-video-Pruvodce.pdf