10. červen 2016

XV. mezinárodní konference o rodinné politice

Letošní konference, která se již patnáctým rokem uskutečnila 2. května 2016 v Jednacím sále Senátu PČR, se věnovala tématu „Průsečíky generací z pohledu rodinné politiky“. V programu vystoupili mimo jiné socioložka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., Dr. Klaus Zeh, prezident Německého rodinného svazu, Dr. Jürgen Borchert, soudce z německého Darmstadtu nebo Mgr. Jan Lorman, ředitel organizace Život 90. Sborník z této konference naleznete v rubrice „Ke stažení“.


Fotodokumentace:

Stech predsednictvo
Milan Štěch, předseda Senátu PČR předsednictvo
sal 3 Cabrnochova
Jednací sál Mgr. Ivana Cabrnochová, senátorka
Borchert1 Siklova
Dr. Jürgen Borchert, soudce z Darmstadtu PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., socioložka

Celé fotoalbum»