16. březen 2020

Tip Národního centra pro rodinu na využití současné výjimečné situace

Času pro rodinu nebývá dost. Podle různých šetření si to myslí více než polovina rodičů školou povinných dětí. Důvodů je jistě víc, jedním z nich je přezaměstnanost matek těchto dětí. V současné době se pracovní tempo ještě zvýšilo a může zatěžovat vztahy v rodině. A přesto se dá současná situace využít pro upevnění vztahů mezi rodiči a dětmi. A to i tím, že si jako rodiče uvědomíme, v čem jsme pro naše děti nenahraditelní.

K přemýšlení nabízíme naši brožurku Nezastupitelné rodičovské kompetence.

Šest témat, která se zamýšlí nad otázkou, kdy jsou rodiče pro dítě nenahraditelní. Je pro vás připraveno 7 metodických listů. Můžete si je procházet ve skupince, v páru nebo i sami.

Co v nich najdete?

V metodickém listu č. 1 se přesvědčíme o významu společně tráveného času na růst a zrání dítěte.

V metodickém listu č. 2 se budeme moci přesvědčit, že rozdílné působení matky a otce na dítě je klíčem k celistvé podpoře jeho rozvoje, a že má tudíž svoji nezastupitelnou funkci. Všimneme si také, jakou roli mají v životě dítěte jeho sourozenci.

V metodickém listu č. 3 si všimneme jedinečného významu práce rodiče. K vlastním úvahám pomůže malá anketa.

Metodický list č. 4 inspiruje k přemýšlení o výchovném vzoru, který by byl oporou při vytváření vlastního výchovného modelu.

Metodický list č. 5 uvede do problematiky světa médií a virtuální reality, se kterou se dnešní rodiče obvykle setkali mnohem později než jejich děti.

Metodický list č. 6 zaměří svou pozornost na konflikty uvnitř rodiny. Pro každou rodinu je důležité uplatňovat pravidla pro řešení konfliktů, pravidla, která platí pro každého a která jsou jasně formulovaná. Dítě, vybavené z rodiny schopností formulovat svoje potřeby a diskutovat bez obviňování, vstupuje do dospělosti s velkým náskokem.

Metodický list č. 7 je závěrečným shrnutím a zároveň podnětem k další diskusi o konkrétním naplnění nezastupitelných rodičovských kompetencí v jednotlivých rodinách.

Přejeme vám hezky prožitý společný čas