„Povoláni ke svatosti“

Katecheze č. 2 Bůh nás vyvolil, abychom se stali svatými Jaké je povolání naší rodiny? Svatý Pavel, kterého Pán povolal k radikálnímu životnímu obrácení (srov. Sk 9,1–28), mohl odpovědět takto: „Buď pochválen Bůh […] Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce“ (Ef 1,3–4). … Pokračování textu „Povoláni ke svatosti“