28. červen 2017

Sborníky z mezinárodních konferencí o rodinné politice

Sborníkz XV. mezinárodní konference
PRŮSEČÍKY GENERACÍ Z POHLEDU RODINNÉ POLITIK
Sborník z XV. mezinárodní konference o rodinné politice: PRŮSEČÍKY GENERACÍ Z POHLEDU RODINNÉ POLITIKY
Sborník ze XIV. mezinárodní konference o rodinné politice:
RODINNÁ POLITIKA – JAKÉ HODNOTY A PRINCIPY HLEDÁME
·         Sborník ze XII. mezinárodní konference o rodinné politice: RODINA JAKO GARANT ODPOVĚDNOSTI VE SPOLEČNOSTI
·         Sborník ze XII. mezinárodní konference o rodinné politice: 
·         Sborník z XI. mezinárodní konference o rodinné politice: RODINNÁ POLITIKA A FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ AUTONOMNÍ CHOVÁNÍ RODINY PŘI  NAPLŇOVÁNÍ JEJÍCH SPOLEČENSKY NEZASTUPITELNÝCH FUNKCÍ
·         Sborník z X. mezinárodní konference o rodinné politice: RODINNÁ POLITIKA V KONTEXU EVROPSKÉHO ROKU BOJE PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ
·         Sborník z IX. mezinárodní konferenceo rodinné politice: RODINNÁ POLITIKA JAKO NÁSTROJ, KTERÝ UMOŽŇUJE A PODPORUJE MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITU
·         Sborník z VIII. mezinárodní konference o rodinné politice: RODINNÁ POLITIKA A ŽIVOTNÍ STYL RODINY – JAK RODINY ZVLÁDAJÍ ROZPOR MEZI NÁROKY RODINNÉHO ŽIVOTA A NÁROKY KLADENÉ SPOLEČNOSTÍ
·         Sborník ze VII. mezinárodní konference o rodinné politice: RODINNÁ POLITIKA JAKO PODPORA ANGAŽOVANÉHO RODIČOVSTVÍ
·         Sborník ze VI. mezinárodní konference o rodinné politice
·         Sborník z V. mezinárodní konference
·         Sborník ze IV. mezinárodní konference
·         Sborník z III. mezinárodní konference
·         Sborník z II. mezinárodní konference
·         Sborník z I. mezinárodní konference