Slučitelnost rodiny a zaměstnání

Příčinou ztráty zdravého sebevědomí žen na tzv. rodičovské dovolené, není její tříletá varianta, ale fakt, že se význam rodičovské výchovné péče dostává na okraj zájmu společnosti. Přitom rodičovství je nejen nenahraditelné pro žádoucí rozvoj dítěte, ale je i příležitostí osobního rozvoje samotných rodičů. Z dlouhodobé práce se ženami na rodičovské dovolené vyplývá, že klíčové profesní dovednosti (motivovanost, odpovědnost, samostatnost v rozhodování, a jiné) se prohlubují právě výchovnou péčí. Tlak nazkracování tzv. rodičovské dovolené není proto za stávající situace nedostatku zkrácených úvazků opatřením napomáhajícím udržet zdravé sebevědomí žen, ale pouze minimalizuje rodičovství a zvyšuje přezaměstnanost českých žen.

Kam vede tento vývoj?

Hodnota rodičovství se stává společenským tabu, protože cílem diskutovaných opatření je najít řešení, jak zvládnout rodinu a zaměstnání. Chybí prostor pro hledání odpovědi na otázku proč vůbec mít děti a věnovat se jejich výchově. Zapomíná se i na to, že nejde jen o stávající rodiče, ale především o mladé lidi, kteří se rozhodují mezi různými životními koncepty a potřebují slyšet argumenty o smysluplnosti investice do vlastní rodiny, která je i významnou investicí do budoucnosti společnosti. 

PhDr. Ing. Marie Oujezdská 

Národní centrum pro rodinu

Setkání s novináři Praha 28.11.2017 M.OujezdskáIMG 20171128 091506IMG 20171128 090437Horálkovi

Rodinná politika, Rovné příležitosti, Slučitelnost rodiny a zaměstnání