„Rodinná láska: Povolání a cesta ke svatosti“

Katecheze č. 1 Povolání od Boha Pojem „povolání“ je odvozen od slovesa „volat“. Pro každého člověka je prvním Božím povoláním stát se jeho dítětem skrze svátost křtu. Někteří pokřtění jsou povoláni, aby svůj život odevzdali Bohu skrze zasvěcení se jako kněží nebo řeholní osoby, a jiní jsou povoláni, aby se Pánu odevzdali skrze svátost manželství. … Pokračování textu „Rodinná láska: Povolání a cesta ke svatosti“