„Prarodiče a senioři“

Katecheze č. 6 Také prarodiče a staří lidé jsou součástí našich rodin. V současném světě převládá skartační kultura, v níž mají lidé sklon považovat seniory za nedůležité, nebo dokonce pro společnost bezvýznamné. Stáří je ale naopak novou příležitostí odpovědět na Boží volání. Je to bezpochyby odpověď nová, jiná, a v některých ohledech dokonce dospělejší a … Pokračování textu „Prarodiče a senioři“