27. červenec 2018

Oficiální modlitba pro IX. světové setkání rodin v Dublinu

Bože, náš Otče,
jsme bratři a sestry v Ježíši, tvém Synu,
jedna rodina v Duchu tvé lásky.
Naplň nás radostí z lásky.
Učiň nás trpělivými a laskavými,
mírnými a velkorysými,
vstřícnými k potřebným.
Pomoz nám žít podle tvého vzoru
v pokoji a shovívavosti.
Opatruj všechny rodiny svou milující péčí,
zejména ty, za něž se nyní modlíme:
(V pauze vzpomeneme jménem na rodinné příslušníky a další lidi).
Rozmnož naši víru,
posilni naši naději
a zachovej nás v bezpečí své lásky.
Učiň nás vždy vděčnými za dar života,
který sdílíme.
O to prosíme skrze Krista našeho Pána.
Amen.
Maria, matko a průvodkyně, oroduj za nás.
Svatý Josefe, otče a ochránce, oroduj za nás.
Svatí Jáchyme a Anno, orodujte za nás.
Svatí Ludvíku a Zélie Martinovi, orodujte za nás.


S církevním schválením Biskupství brněnského č.j.: Ep/1100/17 ze dne 25. 9. 2017