06. prosinec 2017

Konference MPSV

  • Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí připravil již druhý ročník Fóra rodinné politiky, tentokrát s podtitulem „Budoucnost české rodiny“. Akce se konala při příležitosti Mezinárodního dne rodiny ve dnech 14. až 15. května 2019 v Brně.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí, pořádal ve dnech ve dnech 31. srpna a 1. září 2017 v Parkhotelu Plzeň  1. fórum rodinné politiky – dvoudenní akci, která se konala  s cílem vyvolat soustavnou veřejnou debatu ohledně cílů a zaměření rodinné politiky v České republice. Od příštího roku by se Fórum rodinné politiky mělo konat každoročně na Mezinárodní den rodiny, který je stanoven na 15. května.
  • 14.–15. listopadu 2013 se konala mezinárodní konference v rámci realizace individuálního projektu „Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě“ v Hotelu Amarilis, Štěpánská 18, Praha 1. Součástí programu byly přednášky a workshopy s účastí zahraničních hostů na téma flexibilní formy práce a služby péče o děti. Více»
  • 30. listopadu 2010 se uskutečnila VI. mezinárodní konference názvem Podpora rodiny dle programového prohlášení vlády ČR. V programu vystoupila ředitelka NCR Marie Oujezdská s příspěvkem „Alternativní formy péče o děti“. Více»
  • Pátý ročník konference MPSV ČR s názvem Rodina na prahu 21. století se konal 10.–11. 12. 2009 v Praze. Referát na téma „Vývoj společenského pojetí péče jako plnohodnotné práce na pozadí programů Center pro rodinu“ přednesla ředitelka NCR Marie Oujezdská.
  • Příspěvky z tematické konference Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti, konané 5. a 6. 2. 2009 v Praze.
  • Mezinárodní konference Raná péče o děti mezi rodinou a státem se uskutečnila 22.–23. listopadu 2007. Příspěvek s názvem Systémový pohled na rané fáze rodičovství. Praktické důsledky přednesl ředitel NCR Josef Zeman. Více»
  • Materiály z mezinárodní konferece o rodinné politice 2006 s názvem Komplexní rodinná politika jako priorita státu aneb je ČR státem přátelským k rodině? Více»
  • Mezinárodní konference Rodina a rodičovství na prahu 21. století – Podoba a proměny rodiny, partnerství a rodičovství v současné společnosti jako výzva pro politickou praxi, Praha, Emauzy, 10.–11. listopadu 2005. Referát s názvem „Společenské determinanty angažovaného rodičovství“ přednesl ředitel NCR Josef Zeman.