„Dovolíš, děkuji, promiň“

Katecheze č. 7 „Tato slova otevírají cestu k dobrému životu v rodině, k pokojnému životu. Jsou to jednoduchá slova, ale jejich užití v praxi není tak snadné! Mají v sobě velkou sílu, mají moc ochránit domov i uprostřed tisícerých těžkostí a zkoušek; jejich absence však ponenáhlu působí trhliny, které mohou domovu přivodit i zkázu.“[1] Jak … Pokračování textu „Dovolíš, děkuji, promiň“