17. červen 2019

Co očekáváme od nově zvoleného Evropského parlamentu

K běžným očekáváním, jako:           

  • posílení evropské integrace
  • zachování hospodářského růstu
  • vyřešení problémů spojených s migrací …..

máme ještě další očekávání. Považujeme za nutné, aby práce Evropského parlamentu podporovala členské státy v realizaci jejich národních rodinných politik.

Jak tento požadavek chápeme?  Chceme, aby Evropská unie sledovala takovou ekonomickou a sociální prosperitu, která nehodnotí vývoj společnosti jen kvantitativně (ekonomicky), ale i kvalitativně (v duchu udržitelného rozvoje celé společnosti).

Jsme přesvědčeni, že otcové zakladatelé považovali společnou hospodářskou politiku za důležitý prostředek mírové koexistence, nikoli za její cíl.

Co máme konkrétně na mysli?

Chceme, aby se prestiž rodinného života zvyšovala tím, že:

  • rodina nebude prezentována jako překážka profesního uplatnění,
  • ženy na rodičovské dovolené nebudou vylučovány optikou, že jsou „jen doma“,
  • nebude se hovořit jen o „urychlování návratu na trh práce“, ale i o tom, že výchova dětí v rodině, a to nejen do tří let“, má velkou hodnotu,
  • péče v rodině bude považována za příležitost pro pečujícího prohlubovat psychosociální dovednosti, které lze uplatnit i na trhu práce.

Je to reálné očekávání?

Ano, je. Nečekáme, že Evropský parlament bude svými rezolucemi a doporučeními utvářet rodinnou politiku, ale že s ní bude počítat. To znamená, že bude dávat účinně najevo, že jím utvářená politika zaměstnanosti respektuje rodinou politiku členských států.