06. prosinec 2017

Církev a rodina u nás

 • Ve dnech 25. a 26. dubna 2017 proběhlo 109. plenární zasedání České biskupské konference (ČBK), jednání sboru českých i moravských biskupů a zástupců řeholních společenství působících v ČR. Mezi ústřední témata patřily otázky týkající se rodiny a evangelizace, TS ČBK 26. 4. 2017»

 • Rada pro rodinu ČBK k úpravám sazeb sociálního pojištění, TS ČBK 24. 1. 2016»

 • Rada pro rodinu ČBK k prioritám péči o potomky, TS ČBK 22. 12. 2015». Rada pro rodinu je poradní sbor, který si všímá společenských podmínek a proměn, jež se v životě rodin nějak odrážejí, a nabízí svůj úhel pohledu na jevy a skutečnosti, jimž dnešní rodina čelí.

 • Druhý ročník veřejného diskuzního setkání Na cestě k dialogu v církvi v Olomouci nese název Rodina v církvi. Setkání reaguje na výzvu papeže Františka k dialogu v církvi k podzimní Synodě o rodině. Více:

 • Studijní den ČBK nad Lineamenty pro synodu o rodině v Brně, TS ČBK 26. 3. 2015»

   

 • Prohlášení českých a moravských biskupů k Synodě o rodině a Národní pouti rodin v roce 2014 s názvem Rodina a chudoba v ČR na: http://tisk.cirkev.cz

 • Olomoucké centrum pro rodinný život nabízí texty pro společenství manželů. Více»

 • Pastýřský list biskupů ke světovému setkání rodin v Miláně 2012.

 • Pobočka Institutu Jana Pavla II. pro manželství a rodinu by mohla v dohledné době vzniknout i v České republice. Více na: http://tisk.cirkev.cz

 • Zamyšlení nad vánočním poselstvím Svaté rodiny u příležitosti jejího svátku 26. 12. 2010, Marie Oujezdská, NCR.

Pastorační činnost církve zaměřená na rodiny

 • Péči o rodiny v jednotlivých diecézích se věnují diecézní a regionální Centra pro rodinu v České republice. Na svých pravidelných setkáních 3× do roka se věnují otázkám pastorace rodin.
 • Program přípravy na manželství „Snoubenecká setkání v rodině reflektuje velké množství témat určených mladým lidem, kteří spolu chodí. Provázejí Hana a Petr Imlaufovi při Sdružení salesiánských spolupracovníků v Praze.
 • Přednášky Hnutí pro život ČR se vedle témat jako „Odpovědné rodičovství, antikoncepce a přirozené metody„Povolání k lásce“ nebo „Lidský život, velký Boží dar“ věnují také encyklice „Humanae Vitae“ (o správném řádu sdělování lidského života) či katechezím Jana Pavla II. vydaným pod názvem „Teologie těla“ (o lidské lásce podle Božího plánu). Více»