Rodinná politika jako podpora angažovaného rodičovství

Záměrem konference bylo věnovat pozornost rodičovství jako možnosti k osobnostnímu růstu i k prohloubení spolupráce otce a matky. V současné době jsme svědky snahy vyjádřit přínos rodiny a práce pro rodinu pomocí ekonomických kategorií. Nabízí se otázka, zda se tímto, pro společenské uznání rodiny jinak velmi přínosným postojem, nedostává rodina pod jakýsi diktát ekonomického myšlení, kdy práce je téměř jediným způsobem realizace vlastní identity a uskutečněného lidství.

Konferenci ve spolupráci s Konrad-Adenauer Stiftung podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Program «zde»

Sborník  «zde»

Štítky: Rodinná politika Konference