Rodina - zdroj lidského kapitálu Evropy v 21. století

 

OBSAH:

SEZNAM PŘEDNÁŠEJÍCÍCH    [21 kB]
ZAHÁJENÍ KONFERENCE
   F. Bartoš    [33 kB]
   T. Holečková    [26 kB]
I. BLOK REFERÁTŮ
H. Ribhegge:
   Rodina a tržní hospodářství: dva světy, dvě "logiky"?    [67 kB]
   Společné zájmy a vzájemné rozpory
M. Tuček,V. Kuchařová:
   Proměny rodiny v období transformace od totality k občanské společnosti jako výzva pro rodinnou politiku    [322 kB]
DISKUSE K I. BLOKU REFERÁTŮ    [56 kB]
II. BLOK REFERÁTŮ 
J. Kovařík:
   Sociálně-ekologický model rozvoje lidského kapitálu    [74 kB]
K. F. Hofinger:
   Regionální rodinná politika    [66 kB]
   - Sebereflexe a prostor aktivity
   - Vztah k narodní rodinné politice

DISKUSE K II. BLOKU REFERÁTŮ    [54 kB]
III. BLOK REFERÁTŮ
M. Wingen:
   Odpovědnost vůči rodině ve společné politice EU    [67 kB]
DISKUSE    [34 kB]
J. Zeman:
   Specifické rysy koncepce rodinné politiky Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky - směřujeme i v této oblasti do EU?    [65 kB]
R.-A. Weissová:
   Struktury a možnosti rodinné politiky na evropské úrovni    [47 kB]
DISKUSE K III. BLOKU REFERÁTŮ    [109 kB]
DISKUSNÍ FÓRUM I
   Aktivní rodinná politika jako pozitivní faktor vstupu ČR do EU    [88 kB]
DISKUSNÍ FÓRUM II
   Subsidiarita v rodinné politice - význam a možnosti práce na různých úrovních    [56 kB]
ZÁVĚRY Z DISKUSNÍCH FÓR    [29 kB]
PÓDIOVÁ DISKUSE
   Rodinná politika v pozici "nevlastníhop dítěte" - jak může obstát a být posíleny v soutěži s ostatními oblastmi politiky?    [116 kB]
SHRNUTÍ HLAVNÍCH MYŠLENEK KONFERENCE    [64 kB]
PŘÍLOHY
   Program konference    [28 kB]
   Seznam účastníků konference    [49 kB]

Štítky: Rodinná politika Konference