Národní centrum pro rodinu | Církev a rodina | Přípravy na manželství
Přípravy na manželství
Přípravy realizované centry pro rodinu PDF Tisk Email
Středa, 25 Červen 2014 00:00
altKurzy příprav na manželství, které se zaměřují na bezprostřední přípravu před uzavřením sňatku, se konají buď v rodinném prostředí, v objektu Centra pro rodinu, nebo na faře. Přípravy vede zpravidla vyškolený manželský pár, na některá setkání jsou přizváni také kněz či psycholog. Kurzy přípravy na manželství sestávají v průměru z osmi setkání uskutečněných během sedmi až osmi týdnů. Počet připravovaných párů v jedné skupině kolísá podle potřeby, někde připravují i jednotlivé páry. Níže nabízíme odkazy na Centra pro rodinu, která přípravy na manželství pravidelně realizují. Informace o dalších možnostech přípravy na manželství ve Vašem regionu získáte na Národním centru pro rodinu.Nabídka center pro rodinu:

 

Praha

Praha

alt

Společná příprava na život v manželství

Kurzy společné přípravy na manželství pořádá Pastorační středisko-Centrum pro rodinu třikrát do roka (říjen–listopad, polovina ledna–polovina března, duben–květen). Cílem je bližší a bezprostřední příprava na život v manželství, která je zakotvena v křesťanském pohledu na manželství a rodinu. Celkem osm jednotlivých setkání probíhá vždy v úterý večer od 19.30 do 21.30 hodin v Pastoračním středisku Arcibiskupství pražského (sál sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha 6.

Během večerů se v rámci přednášek a následných seminářů promýšlejí základní témata obsažená v  manželském slibu a také otázky slibu předcházející. Na přípravách se podílí tým tvořený několika kněžími, jáhnem a manželskými páry – dobrovolnými spolupracovníky Centra pro rodinu, které žijí ve spokojeném vztahu a mají zkušenost s moderováním skupinek. Snoubenci dostávají každý večer materiály k danému tématu určené k další diskusi v páru.

Ročně přípravami projde více než sto párů snoubenců. Na základě docházky je možné získat potvrzení o účasti. Na kurz je nutné se předem přihlásit, viz http://www.apha.cz/cpr-snoubenci-aktualni-nabidka

Témata večerů:

• Jak katolická církev chápe manželství • Psychologie partnerského vztahu • Rodiče, přátelé a my • Konflikty a jejich řešení • Jak prožívat v manželství vztah k Bohu • Manželství a sexualita • Děti a my • Obsah manželského slibu, průběh svatebního obřadu

Co je přínosem?

Probírání témat, která jsem s přítelem nikdy neprobírala. Máme pocit, že nás tato příprava i rozhovory, které následovaly po ní, ještě víc sblížily.

Příprava mě přiměla k zamyšlení nad oblastmi, které jsem dosud neřešil.

Potěšilo mě, že druzí řeší podobné situace a mnohdy nalézají stejná řešení.

Vzhledem k tomu, že je partner nevěřící, nahlédl na to, jak církev chápe manželství.

Uvědomil jsem si věci, které jsem dřív bral jako maličkosti.

Odpověděli jsme si na otázky, které jsme si nikdy nepoložili.

Spousta podnětů k zamyšlení.

Uvědomění si hloubky manželského slibu.

Jsem nevěřící a díky přípravě jsem pochopila, o čem je pro mého partnera vztah s Bohem a širší význam manželství, rodiny atd. – dar od Boha.

Po každé hodině jsme vše s přítelem pečlivě prodiskutovali a posunulo to náš vztah dál.

Citace ze závěrečných dotazníků

Upozornění: Společná příprava nenahrazuje přípravu oddávajícího kněze. Je potřeba se s ním zkontaktovat v dostatečném předstihu před svatbou. Zvlášť pokud plánujete svatbu v létě a na podzim, doporučované dva až tři měsíce nestačí.

Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; tel.: 220 181 777

Olomouc

Olomouc

 

KURZ PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ

Kolik času jste v životě věnovali přípravě na výuku a kolik na život v manželství?
Když chcete být v čemkoli dobří, musíte na tom pracovat a studovat to - a vztahy nejsou výjimkou. Když do svého vztahu začnete systematicky investovat už od začátku, bohatě se vám to v dalších letech vrátí. Přihlaste se na kurz, pojďte do toho s námi a nebudete litovat...

internet-zeme Spot o přípravě na manželství si pustíte zde»

Příprava je určena zejména párům, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek.
Kurz se skládá ze čtyř večerních setkání a společného víkendu na Sv.Hostýně alt.

Témata přípravy:alt
Komunikace a řešení konfliktů
Víra a vztah k Bohu
Manželství a sexualita
Já a moje rodina
(pátky vždy od 17:00 do 19:30 hod.)

Víkend, který bývá všemi posuzován jako nejhodnotnější
část přípravy, kromě jiných aktivit obsahuje přednášky
na tyto témata: Pět jazyků lásky | Co ohrožuje manželství |
Finance v manželství | Jak katolická církev chápe manželství

Místo:
Kurie arcibiskupství (mapa)
Biskupské náměstí 2, Olomoucalt
(sál ve 2. patře)

Přihlášky:
Tento vstupní dotazník alt vyplňte
a odešlete e-mailem
na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Přednášejícími jsou zkušené manželské páry, které samy prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Příprava snoubenců se uskuteční po naplnění kurzu alespoň pěti páry snoubenců. Naše Centrum se věnuje systematické přípravě na manželství ve formě kurzů už od roku 2004. Někteří naši pracovníci připravují snoubence již více než 20 let.

Dle doporučení otce arcibiskupa Jana Graubnera je v olomoucké arcidiecézi nově vyžadováno, aby snoubenci absolvovali minimálně 8 přednášek. Čtyři od manželů a čtyři od kněze. Kněz by je po Vás měl vyžadovat. Náš kurz zahrnuje celkem osm přednášek od manželů – čtyři jsou „předepsané“, čtyři jsou doplňující. Zbývající čtyři kněžské přednášky, které jsou navrženy o. arcibiskupem, se nechávají na oddávajícím knězi.

Výstupem z kurzu je protokol o absolvovaných tématech, který se zakládá do matriky.
Formulář tohoto protokolu je třeba vyzvednout si u oddávajícího kněze a přinést ho na přípravu.

Bližší informace:
Lucie Cmarová, tel.: 587 405 252, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript *

Co o kurzu řekli snoubenci…
Hodnocení kurzu včetně víkendu přímo od jejich účastníků najdete zde...alt

Pro bližší informace a přihlášky: Bc. Lucie Cmarová, tel.: 587 405 252, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Brno

Brno

Přípravy na manželství probíhají průběžně po celý rok v Brně v manželské a rodinné poradně Bethesda, Starobrněnská 7.
Šest až osm
obvykle (pod)večerních setkání v týdenním nebo čtrnáctidenním intervalu. Možná je také individuální domluva.

Je určena pro páry, které jsou ochotny věnovat přípravě na manželství něco navíc, a sice svůj čas. Odměnou jim pak může být nahlédnutí do tajemství vztahu, komunikace, spokojeného manželství.

Přípravu na manželství je možné absolvovat buď ve skupině, nebo samostatně – pouze pro jeden pár:

 • skupinová příprava na manželství je možná tehdy, naplní-li se minimální počet zájemců – dva páry
 • individuální přípravu na manželství lze zahájit vždy. Čas pro jednotlivá setkání se může ladit optimálně pro daný pár

Přípravu na manželství vede Mgr. Milana Vykydalová, koordinátorka a metodička Příprav na manželství a Školy partnerství.

Kontakt a informace:

Mgr. Milana Vykydalová

e-mail: milana.vykydalova@crsp

mobil: +420 736 606 468

Tato příprava nenahrazuje bezprostřední přípravu na svátost manželství s knězem. Nicméně získáte pamětní list o absolvování této přípravy a kněz ji při své přípravě může zohlednit. Duchovními tématy se zabýváme, pouze pokud o to zúčastnění projeví zájem. Vycházíme z předpokladu, že tato témata jsou probírána s oddávajícím knězem.

Způsob přípravy, který nabízíme, není ani studium a nejsou to ani typické přednášky. Jde o setkávání párů, které plánují svatbu, nebojí se veřejně potvrdit, že se rozhodli být jeden pro druhého v dobrém i zlém, a to na celý život. Budete mít příležitost slyšet názory a zkušenosti těch, kteří jsou v podobné životní situaci. Příprava je založena na aktivní spoluúčasti při různých, převážně zážitkových, aktivitách.

I když se při přípravě na manželství předpokládá, že se už dobře znáte, chceme vám nabídnout témata, o nichž si myslíme, že pro spokojený vztah jsou důležitá. Možná poslouží nejen k lepšímu poznání partnera, ale pomohou vám také uvědomit si vlastní přednosti i nedostatky.

Z obsahu jednotlivých setkání:

Pro období známosti je velmi důležité dobře znát sám sebe. Proto se v prvních setkáních věnujeme sebepoznání, sebepřijetí – zdravé sebevědomí, uvědomění si, jak jsem na tom; (ne)mám-li rád sám sebe, nepřijal(a) jsem se ve své pohlavnosti, plyne z toho nebezpečí pro fungující vztah? Odpovědět si na otázky: Jsem schopen se v životě sám uplatnit? Umím se sám o sebe postarat – se vším všudy (od přišití knoflíku po vyřízení věcí na úřadě)? Jak snáším těžkosti a utrpení já a můj partner? Hodnotový žebříček = moje priority. Z jaké rodiny pocházím?

Minimálně dvě setkání jsou věnována rozdílům mezi mužem a ženou, komunikaci, konfliktům, nebezpečí zevšednění vztahu. Komunikace – verbální, neverbální, společenská, já jazyk, chyby a špatné návyky v komunikaci, schopnost povídat si s partnerem, rozdíly v komunikaci mužů a žen, konstruktivní hádka (konflikt je přirozený), „krizová komunikace" (křivda, krize, odpuštění, smíření), tzv. podpásovky, naslouchání apod.

Dalším tématem, kterému se na setkáních věnujeme, je manželská sexualita a PPR – jako vyšší forma komunikace (skrze otázky „Co dobrého přináší intimní soužití před svatbou?" a „Co dobrého přináší intimní zdrženlivost před svatbou?", svědectví páru, který se PPR snaží žít). Důraz na celistvost člověka, rozdíly mezi mužem a ženou, „spojivý a plodivý“ význam intimního života, stud, odpovědné rodičovství, sexuální zdrženlivost, těhotenství, platnost manželství, láska úcta a věrnost.

K závěrečným tématům na setkáních patří praktický život rodiny a vztahy k okolnímu světu, praktické „rady“ do života či praktické poznatky ze života – zajištění a zařízení bydlení, soužití generací, finanční hospodaření, slavení svátků (život všední a sváteční), volný čas, dovolená, kultura, sport koníčky, televize, angažovanost ve veřejném životě, rituály, vztahy s rodiči, přestřihnutí „pupeční šňůry“, jak se to projeví v chování, komunikaci. Vztahy s prarodiči, příbuznými, přátelé, žárlivost, společenství, jedno či dvoukariérové manželství, kdo či jak zajistíme hlídání dětí atd. Co se říká v manželském slibu? Co rozumíme pod pojmem (společný) „duchovní život“?


Vysočina

Vysočina

Vnímáme velký dluh společnosti (a to i nás starších, kteří v manželství žijeme), která mladé lidi na partnerský svazek vůbec nepřipravuje, nevytváří povědomí o nutnosti vzdělávat se v této oblasti, dozvědět se něco o zákonitostech ve vztazích mezi muži a ženami.

Proto nabízíme 2× do roka cyklus šesti večerních setkání nad tématy z praktického manželského a rodinného života. Kurz je určen pro snoubence, kteří se rozhodli uzavřít církevní sňatek.
 

Konkrétní termíny a další informace na http://prosnoubence.webnode.cz

Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Litoměřice

Litoměřice

Společnou přípravu snoubenců vede vyškolený manželský pár. Manželé přibližují snoubencům nejdůležitější témata z praktického manželského i partnerského života, o kterých by snoubenci měli diskutovat, prohloubit tím svůj vztah a důkladněji se poznat.

Manželství představuje velikou hodnotu pro celou společnost a zejména pro samotné manžele. Z tohoto pohledu je naším prioritním posláním zajistit co nejlepší přípravu snoubenců na manželství. Zkušenosti z činnosti zaměřené na obnovení, zlepšení a upevnění partnerských vztahů v rodině nám ukazují, jak je dlouhodobá příprava na manželství důležitá.

Kontakt na manželské páry, se kterými je možno přípravu domluvit: www.centrumprorodinu.cz

Ostrava

Ostrava

Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. chce spolupracovat na přípravě mladých lidí ke společnému životu v manželství i s dalšími subjekty. Jednou z možných forem této spolupráce je nabídka přednášek a seminářů v rámci tzv. bezprostřední přípravy na manželství probíhající v římskokatolické církvi.

V současné době se na těchto přípravách podílíme jen příležitostně na několika místech diecéze (např. Hlučínsko, Frýdek-Místek, Opava), plánujeme však další rozvoj této spolupráce, a to jak formou přímých přednášek, tak vyškolením nových lektorů.

Kontakt: ing. Stanislav Dostál, mobil: 731 625 606, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zlín

Zlín

 

Standardní příprava

Příprava probíhá formou kurzů, tvořených čtyřmi setkáními ke konkrétním tématům. Jednotlivá setkání mají podobu přednášky a diskuse na příslušné téma. Vše pod vedením zkušených manželských párů. Cílem přípravy je vedení účastníků k hlubšímu poznání sebe sama i svého partnera, jež má napomoci k intenzivnějšímu prožívání důvěrného vztahu v manželství.

Témata jednotlivých setkání:

• Já a moje rodina
• Muž a žena; komunikace
• Partnerství muže a ženy; plánování rodiny
• Víra, důvěra a vztah k Bohu v manželství

Termíny kurzů:
Každoročně jsou připraveny nejméně čtyři kurzy, které probíhají v prostorách CPR Zlín, Okružní 5298. Setkání v rámci kurzu se konají ve čtrnáctidenních intervalech, vždy v úterý od 17 do cca 19.30 hod. Konkrétní termíny kurzů na daný rok jsou uvedeny na stránkách CPR Zlín www.cpr-zlin.cz.

Přihlašování:

Přihlašovat se je třeba včas předem – telefonicky: 577 212 020, 732 376 193, e-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , osobně v kanceláři CPR, nebo nejlépe prostřednictvím uvedených webových stránek CPR Zlín.

 

Chodíme spolu

Alternativní nabídkou přípravy je kurz Chodíme spolu, probíhající jednou ročně v zimním období. Kurz má podobu společného prožití čtyř víkendů v domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Na programu jsou přednášky, ale zejména diskuse, besedy, zážitkové aktivity. Během čtyř víkendů se pod vedením zkušeného manželského páru a kněze snažíme proniknout k tomu, co to obnáší, když se život táhne ve dvou.

V tomto případě lze podrobnosti připravovaného kurzu konzultovat s o. Františkem Bezděkem (Dům Ignáce Stuchlého, http://frystak.sdb.cz) či s manžely Osohovými (CPR Zlín, www.cpr-zlin.cz).

Hradec Králové

Hradec Králové

K preventivním činnostem centra řadíme přípravu snoubenců na život v manželství a v rodině. Při přípravě by partneři měli dobře poznat své silné i slabé stránky a připravit se na obtíže, které jim soužití může přinést. Kurzy příprav probíhají v jarním a podzimním termínu po 10 večerů, pravidelně 1× týdně či za 14 dní, a to v Hradci Králové, Pardubicích a Rychnově nad Kněžnou, kurzy příprav zajistíme také kdekoli ve východních Čechách pro 3–8 párů. Je možné si domluvit i kratší varianty přípravy.

Více na: www.diecezehk.cz

Pardubice

Pardubice

Kurz je především určen pro „snoubenecké“ páry, tj. pro konkrétní páry s vážnější známostí a snoubence, ale mohou se ho účastnit i páry, které spolu zatím jen tzv. chodí. Kurzy probíhají v jarních či podzimních měsících a skládají se z 6–8 setkání, které se realizují podle dohody v týdenních či čtrnáctidenních intervalech. Příprava probíhá v pátek nebo neděli v Pardubicích, MUDr. Ducháčkové 359.

Více na: www.diecezehk.cz

Hodonín

Hodonín

Příprava snoubenců na svátost manželství probíhá prostřednictvím laických manželských párů, v úzké spolupráci s P. Josefem Zouharem, děkanem hodonínského děkanství. Je rozvržena do 6 večerů, kterým předchází úvodní organizační schůzka. Setkání probíhají v domácím prostředí jednotlivých připravujících manželských párů. Přípravu absolvuje společně skupinka 4–7 snoubeneckých párů. Po skončení přípravy je ještě nutné navštívit i svého kněze.

Témata jednotlivých setkání:
• Povolání a zralost k manželství, období známosti • Manželství z pohledu církve a bible, manželství jako svátost • Psychologie vztahu muže a ženy – konflikty, krize a jejich řešení, komunikace • Duchovní život v manželství • Intimní život – sexualita, přirozené plánování rodičovství • Život rodiny – výchova dětí, praktické otázky, soužití generací, vztahy k okolnímu světu.

Každý cyklus začíná setkáním na faře v Hodoníně, kde se snoubenci dozví veškeré informace a obdrží potřebné materiály.
Pokud uvažujete o sňatku během nejbližšího roku, sdělte termín co nejdříve svému knězi, u něhož získáte další potřebné informace k vaší přípravě na svátost manželství. V průběhu prvního pololetí roku začínají jednotlivé běhy kurzu každý měsíc, v druhé polovině se koná s ohledem na zájem snoubenců zpravidla jen jeden, neváhejte proto a neodkládejte nahlášení své účasti v přípravě.

Příprava je primárně určena na svátost manželství v katolické církvi. I pro snoubence jiného vyznání či bez vyznání by jistě byla přínosem a nic nebrání se jí zúčastnit.

Bližší informace a přihlášky: Kateřina Jagošová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 731 626 073

Valašské Klobouky

Valašské Klobouky

Příprava na manželství je určená snoubeneckým párům, které se rozhodly vstoupit do manželství.
Během roku nabízí Centrum pro rodinu kurzy, na které se musí snoubenci přihlásit e-mailem, telefonicky nebo osobně. Témata kurzu je vhodné absolvovat postupně, jak jdou za sebou.

Kdo se nemůže zúčastnit jednoho celého kurzu z pracovních nebo jiných důvodů, musí si domluvit jiné termíny.


Kurz
Obsahuje čtyři setkání na témata:

 • 1. téma: Já a moje rodina
 • 2. téma: Muž a žena; komunikace a konflikty
 • 3. téma: Sexualita a plánované rodičovství
 • 4. téma: Víra, vztah k Bohu v manželství


Kurzy probíhají v různých farnostech našeho děkanátu, několikrát za rok. Základní rozpis najdete na těchto stránkách nebo obdržíte na faře u svého duchovního správce.

Příprava snoubenců 2015»

Na kurzy je potřeba se hlásit alespoň 3 měsíce dopředu.

Víkendová příprava na Sv. Hostýně

Další možností přípravy pro snoubence je víkendová příprava na Hostýně. Je určena zvláště pro ty, kdo mají vzdálená bydliště a dojíždět každý pátek je pro ně složité, nebo pro snoubence, kteří chtějí přípravu prožít komlexně, spolu během víkendu.
Víkendová příprava snoubenců na sv. Hostýně proběhne 11. - 13. března 2016 a 8. - 10. dubna 2016

Cena této přípravy je 1200,- Kč na osobu. V ceně je ubytování, strava, lektorné pro přednášející hosty a Příručka účastníka kurzu.

Kontakt: Centrum pro rodinu, Smetanova 95, 766 01 Valašské Klobouky,   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 732127091

Přerov

Přerov

Kurz přípravy na manželství nabízí snoubencům základní orientaci v psychologii vztahů mezi mužem a ženou, osvojení si základních komunikačních pravidel a uvědomění si možných těžkostí a krizí ve vztahu. Jde obvykle o 3 interaktivní setkání s tématy: • Budování zdravého manželství • Komunikace a odpuštění • Potřeby muže a ženy a sexualita v manželství. Lektory těchto kurzů jsou manželské páry, které prošly speciálním vzděláváním a mají zkušenosti s vedením skupiny. Kurz probíhá několikrát ročně buď individuálně nebo ve skupině 2–5 párů.

Více na: http://www.raj-pavlovice.cz

Uherský Brod

Uherský Brod

Příprava snoubenců na manželství je určena všem snoubeneckým párům, především z uherskobrodského děkanátu, které požádaly o uzavření církevního sňatku. Příprava probíhá v období od září do června, vždy v sobotu od 9.00 hod do 10.30 hod. Jedná se o besedy s manželskými páry na 4 různá témata, která se pravidelně každý měsíc opakují: • Víra, vztah k Bohu v manželství • Já a moje rodina  • Muž a žena; komunikace a konflikty • Sexualita a plánované rodičovství.

Více na: http://uhersky-brod.dcpr.cz/programy/pro-snoubence

Kroměříž

Kroměříž

Příprava snoubenců na svátost manželství farností Sv. Mořice a Panny Marie Kroměříž – přednášky předmanželského kurzu probíhají vždy v pondělí od 18.00 hod. v učebně Centra pro rodinu. Přihláška spolu s harmonogramem přednášek je k vyzvednutí v kanceláři obou farností, nebo v kanceláři Centra pro rodinu na Stojanově náměstí.

Více na: http://www.cpr-kromeriz.cz

Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou

Smyslem setkání je společné uvažování nad tématy, která souvisí s partnerským životem.
Snahou je zajistit co nejlepší přípravu snoubenců na manželství, neboť zkušenosti z činnosti zaměřené na obnovení, zlepšení a upevnění partnerských vztahů v rodině nám ukazují, jak důležitá je příprava na manželství. Příprava je určena pro snoubence, kteří se rozhodli uzavřít církevní sňatek.

Pokud Vám tento způsob přípravy pro snoubence nevyhovuje a raději upřednostňujete osobní přístup, lze ji po předchozí domluvě také absolvovat v soukromí lektorského manželského páru.
Každou 1.,2.,3. sobotu v měsíci ve 14.00 h. v učebně A na Farním úřadě ve Veselí nad Moravou (mimo prázdnin).

1. sobota v měsíci: VÍRA A VZTAH K BOHU V MANŽELSTVÍ
• rozdílné prožívání víry
• společná modlitba
• výchova dětí ve víře

2. sobota v měsíci:
SEXUALITA A PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVÍ
• manželská sexualita
• antikoncepce a potraty
• přirozené plánování rodičovství

3. sobota v měsíci: JÁ A MOJE RODINA
• vztah k rodičům
• moje hodnoty z rodiny
• moje očekávání od manželství
• rozdíly mezi mužem a ženou
• komunikace v manželství

POZOR!
Příprava snoubenců na manželství NEPROBÍHÁ V CENTRU PRO RODINU, ale na faře ve Veselí.

Hranice

Hranice

 

Příprava snoubenců

Jedním z důležitých úkolů Center pro rodinu je podílet se na přípravě snoubenců na manželství. V této oblasti nabízíme  pomoc při bezprostřední individuální přípravě na sňatek.

Milí snoubenci, rozhodli jste se, že chcete prožít svůj život společně a připravujete se na křesťanské manželství. Základem této přípravy je několik setkání s knězem, který Vás bude oddávat. Nabízíme Vám také setkání s manželským párem, pověřeným přípravou snoubenců, který Vás může při této přípravě doprovázet. Po domluvě s knězem, v jehož farnosti bude svatba probíhat, si můžete tedy domluvit setkání s jedním ze dvou připravujících manželských párů, se kterými spolupracujeme. Doporučujeme vám  tři setkání.

Témata Kurzu přípravy na manželství

 • Já a moje rodina – manželský vztah, vztahy k rodičům, moje hodnoty z rodin, moje očekávání od manželství

 • Víra, vztah k Bohu v manželství – rozdílné prožívání víry, společná modlitba, výchova dětí ve víře, praktický život ze svátosti

 • Muž a žena, komunikace a konflikty – rozdíly mezi mužem a ženou, modely komunikace, řešení konfliktů a odpuštění

 • Sexualita a plánované rodičovství – manželská sexualita, antikoncepce a potraty, přirozené plánování rodičovství

V současné době v našem děkanátu připravují tyto manželské páry:

Leoš a Radmila Andrýskovi, Hranice,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tel.: 737 196 140

Zdeněk a Blanka Babáčkovi, Soběchleby,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tel.: 776 303 146

Valašské Meziřící

Valašské Meziříčí

Po domluvě s oddávajícím knězem je možné zúčastnit se 4 setkání (hlavní témata: rozdíly mezi mužem a ženou, řešení konfliktů, sexualita a výchova dětí). Každé téma přednáší jiný manželský pár, účastní se více párů, setkání trvá asi 2 hod. Nejbližší termín 5. 9. 2013 v 18 hod. na faře v Zašové – připravuje Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí. Více informací na http://www.cprvalmez.unas.cz

Uherské Hradiště

Uherské Hradiště

Příprava snoubenců na manželství v Uherském Hradišti.

 

Kurz probíhá v rámci 6 setkání.

Jednotlivá setkání probíhají většinou v pátek nebo v pondělí večer od 18:00 do 20:00 hodin na faře v Uherském Hradišti.

Kurz je součástí celkové přípravy k uzavření církevního sňatku. Připravujeme i jednotlivé páry. Informace získáte na www.centrumprorodinu.webgarden.cz, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 731 646 898.

Anna Blahušová

Vsetín

Vsetín

Manželství

je jako tajuplný ostrov.

Abychom ho objevili, musíme chtít.

Abychom na něm mohli žít, musíme ho poznat

a k tomu potřebujeme ODVAHU!

 

Doporučená doba přípravy 3 měsíce – 1 rok

(témata se cyklicky opakují)

O absolvování celé přípravy – POTVRZENÍ

- podzimní cyklus:

zahájení 25. září 2015

- zimní cyklus:

zahájení 22. ledna 2016

- jarní cyklus:

zahájení 8. dubna 2016

NA KURZ JE NUTNÉ SE NAHLÁSIT!

Příprava: každý 2. a 4. pátek v měsíci

VÍKENDOVÁ: 11.–12. 6. 2016

Vsetín, Horní nám. 134 (vedle Charity)

Formace praktická

pomoc snoubencům budovat láskyplné prostředí

zajišťují spolupracovníci Centra pro rodinu Spolu

1. Filosofie mého života a osobní zralost

Manželství jako instituce. Manželství jako vztah. Manželství jako cesta ke svatosti. Křesťanství jako životní styl. Čas - vzájemný dar. Děti a jejich výchova.

2. Můj vklad do manželství

Priority – osobní žebříček hodnot. Vliv původní rodiny. Vztahy k rodičům, sourozencům, přátelům. Moje očekávání.

3. Nevšední maličkosti pro všední dny

O lásce, projevech, (pozornosti, potřeby M+Ž),

sexualitě a zodpovědnosti za sebe navzájem a nový život.

Hospodaření.

4. Aby láska v rodinách rozkvétala

Rozdíly mezi mužem a ženou.

Vlastnosti vhodné do manželství.

Komunikace, umění naslouchat. Krize vztahů, odpuštění.
 

Plzeň

Plzeň

Cyklus „Příprava na život v manželství" se koná dvakrát do roka (zpravidla únor, březen a duben–květen), jeden kurz bývá v úterý, druhý ve středu, vždy od 18 hod. Jedná se o sedm setkání, na kterých se podílí odborníci a manželé. Témata setkání: Jak chápe kat. církev manželství – Manželství z pohledu bible – Hodíme se k sobě? Co si přinášíme, co očekáváme? – Psychologické rozdíly mezi mužem a ženou. Potřeby muže a ženy, rozdělení rolí – Komunikace – Sexualita, Odpovědné rodičovství – Manželský slib. 
Informace o konkrétních termínech kurzů najdete na http://www.bip.cz/biskupstvi/struktura-biskupstvi/centrum-pro-rodinu/.

České Budějovice

České Budějovice

Diecézní centrum pro rodinu v Českých Budějovicích, Široká ul. 27 nabízí

* přípravu na manželství pro civilní sňatek s tématy partnerských vztahů (komunikace, konflikty, etapy manželství atd.) podle dohody se snoubenci

* přípravu na církevní sňatek i veškeré informace o něm a zprostředkování všech náležitostí s tím spojených. Jednotlivá témata: Biblický pohled na manželství, Komunikace, Řešení konfliktů, Sexualita, Děti v rodině, Duchovní rozměr manželství, Manželský slib, Svatební obřad.

* poradenské služby před manželstvím i v jeho průběhu.

Přípravu nabízíme jak ve skupinách (vždy 3. pátek v měsíci v 18:15 hod. v sále děkanství u sv. Mikuláše v ul. U Černé věže 4), tak individuelně po předchozí domluvě.

V případě zájmu nás kontaktujte na t. č. 731 402 980, popř. na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Na setkání s Vámi se těší Alena a Pavel Poláčkovi.

Blansko

Blansko

Přípravy na manželství probíhají průběžně po celý rok v Blansku na Katolickém domě, ul. Komenského 15 (naproti kostelu).

Přípravu můžete absolvovat buď ve skupině, nebo samostatně – jen jeden pár. Skupinová příprava je možná od dvou párů. Individuální příprava je možná stále. Bude mít přibližně stejný obsah, ale bude vedena jen s jedním párem. Pak lze čas pro jednotlivá setkání optimálně ladit pro daný pár. Jde obvykle o (pod)večerní setkávání (6–8×) v týdenním či čtrnáctidenním intervalu, nebo dle domluvy pro páry, které jsou ochotny věnovat bezprostřední přípravě na manželství něco navíc – svůj volný čas. Odměnou jim může být nahlédnutí do tajemství vztahu, partnerské komunikace, uvědomění si toho, čím "JÁ" mohu přispět k životu ve spokojeném manželství…"

Přípravu vede Bc. Mgr. Milana Vykydalová, pastorační asistent pro přípravu snoubenců při Brněnském biskupství. Tato příprava nenahrazuje bezprostřední přípravu na svátost manželství s knězem. Nicméně získáte pamětní list o absolvování této přípravy a kněz ji při své přípravě může zohlednit. Duchovními tématy se zabýváme pouze, pokud o to zúčastnění projeví zájem. Vycházíme z předpokladu, že tato témata jsou probírána s knězem, který bude snoubence oddávat.

...Je možné se na manželství nějak připravit? Jsme přesvědčeni, že do jisté míry to možné je! I když se při prípravě na manželství předpokládá, že se ud dobře znáte, chceme Vám nabídnout témata, o nichž si myslíme, že pro spokojený vztah jsou důležitá. Možná poslouží nejen k lepšímu poznání partnera, ale pomohou Vám také uvědomit si Vaše přednosti i nedostatky.

Způsob přípravy, který nabízíme, není ani studium, nejsou to ani typické přednášky. Jde o společné setkávání párů, které plánují svatbu, čili se nebojí veřejně potvrdit, že oni dva jsou těmi, co se rozhodli být jeden pro druhého v dobrém i zlém, a to po celý život. Budete mít příležitost slyšet názory a zkušenosti těch, kterí jsou v podobné životní situaci. tato příprava je založena na aktivní spoluúčasti při různých – převážně zážitkových – aktivitách.

Kontakt a informace: www.rcblansko.cz
Vaše případné dotazy piště na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo volejte na mobil: 736 606 468.Další možnosti příprav na manželství

Snoubenecká setkání v rodině

Kdo jsme?
Je nás několik manželských párů, kteří žijí běžným životem. Máme různá zaměstnání, různý počet dětí, různé koníčky. Různé životní osudy připravily každému z nás různé obtíže.

Co máme společné?
Věříme na lásku mezi mužem a ženou, která může vydržet! I přes různé chvíle nepohody nás naplňuje vědomí, že sdílíme život s člověkem, který nás miluje.

Dělá nám opravdovou radost, když tuto naši víru a naději v lásku a něco z našich zkušeností můžeme někomu předat. Další naší společnou věcí je, že se snažíme žít poctivým aktivním křesťanským životem.

Kde probíhají přípavy:

 • Praha
 • Brno
 • Kobyly u Turnova, okres Liberec
 • Krupka, okres Teplice
 • Lštění, Radhostice u Vimperka, okres Prachatice
 • Milhostice, Červený Újezd, okres Benešov
 • Mimoň, okres Česká Lípa
 • Náchod
 • Pardubice
 • Sekerkovy Loučky u Turnova, okres Semily
 • Slavkov u Brna
 • Štětkovice u Sedlčan, okres Příbram
 • Vlašim, okres Benešov
 • Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
 • Zvole, okres Praha-západ

 

Naším duchovním zázemím je:
Sdružení salesiánů spolupracovníků

Naším organizačním zázemím je:
Salesiánské hnutí mládeže

Více o přípravách na manželství se dozvíte na: http://snoubenci.ascczech.cz

 


 

CENAP – Centrum naděje a pomoci, Brno

„O manželství" – 4dílný kurz, který se skládá ze 4 na sebe volně navazujících částí.

 

Témata setkání

I. téma: OPRAVDOVÁ LÁSKA: Význam manželství • Zralost partnerů

II. téma: PARTNERSKÁ KOMUNIKACE: Způsoby komunikace • Naslouchání • Rozdíly mezi mužem a ženou • Manželský rozhovor • Konflikt – příležitost k růstu?

III. téma: LIDSKÁ SEXUALITA, PLÁNOVÁNÍ RODINY: Význam lidské sexuality • Odpovědné rodičovství • Antikoncepce • Přirozené plánování rodičovství

IV.téma: ŽIVOT RODINY: Manželská láska • Rodina a okolní svět • Rodičovská láska • Výchova dětí • Čas a peníze

Bližší informace jsou na http://www.cenap.cz/wks-o-manzelstvi.php

 


 

Fara Volfířov

Na cestě k opravdovému partnerství
aby se život v manželství vydařil

 

Každý mladý člověk začne v určitém místě své cesty dospívání uvažovat o společném životě s někým, kdo mu je blízký, koho má rád. Možná si klade otázek hodně, možná málo, ale každý touží po tom, aby se to podařilo.

Kurz se skládá ze tří víkendových setkání. Na každý víkend, který je věnován některému tématu spojenému s konktétní etapou životní cesty, bude pozvaný manželský pár, který bude k dispozici pro svědectví a dotazy.

Informace: Mgr. Pavla Pilerová, 606 403 850, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přihlášky a další informace najdete na www.bakhita.cz
 
Seminář pro lektory příprav na manželství a práce s manželi v Brně PDF Tisk Email
Pondělí, 31 Březen 2014 00:00
progr_snoub_small29. března se v Brně uskutečnil seminář pro ty, kdo se v průběhu roku věnují přípravám na manželství a pracují s manželi. Vedle přednášek o teologii těla či předávání víry v rodině zde zazněly i zkušenosti, jaké jsou potřeby dnešních snoubenců a mladých manželských párů. Seminář připravilo Národní centrum pro rodinu pod záštitou delegáta Rady pro rodinu ČBK Mons. Vojtěcha Cikrleho.  Program semináře»

Celý článek...
 


Týden pro rodinu

Spolupracující centra

mapa_center_CR

Synoda o rodině 2014–2015

synoda_small

Zasílání novinek

Přejete si pravidelně dostávat na Váš e-mail aktuality z Národního centra pro rodinu? Vyplňte prosím přihlašovací formulář.

Jméno:

E-mail:

20. výročí MRR

logo_MRR
20. výročí
Mezinárodního roku rodiny